IN makro: Čo nás čaká prvý týždeň nového roka?

V Európe rastú obavy z možnej recesie. Na druhej strane, americký trh je na tom pomerne dobre. V poslednom čase z USA prichádzajú pozitívne údaje o zamestnanosti, spotrebiteľskej dôvere či trhu s bývaním. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších makroekonomických udalostí nasledujúceho týždňa.

USA, ISM výrobného sektora: utorok, 16:00. Výrobný sektor v Novembri vzrástol na 52,8 z 50,8 dosiahnutých v Októbri. Toto zlepšenie naznačuje trend rastu americkej ekonomiky aj napriek spomaľovaniu v Ázii a Európe. V Decembri rátame s ďalším zlepšením indexu na 53,3.

USA, zmena zamestnanosti ADP: štvrtok, 14:15. V Novembri pridali americké firmy 206 000 zamestnancov, čo bolo najviac v roku. Novembrová hodnota bola výrazne nad odhadmi analytikov, ktorý predpovedali nárast o 131 000. Pre December odhadujeme zlepšenie zamestnanosti o 177 000 zamestnancov.

USA, žiadosti o dávky v nezamestnanosti: štvrtok, 14:30. Minulý týždeň sme zaznamenali neočakávaný nárast počtu žiadostí o dávky v nezamestnanosti. Počet žiadostí vzrástol o 15 000 na 381 000, zatiaľ čo ekonómovia očakávali 372 000 žiadostí. Tento údaj je však ešte stále pozitívny a naznačuje, že sa trh práce zotavuje. Tento týždeň očakávame pokles počtu žiadostí na 375 000.

USA, ISM nevýrobného sektora: štvrtok, 14:30. Nevýrobný sektor v Novembri klesol na 52,0 z predchádzajúcich 52,9. Očakávame, že sa aktivita nevýrobného sektora v Decembri zvýši na 53,1.

Kanada, údaje o zamestnanosti: piatok, 13:00. Kanadský trh práce v Novembri prišiel o 18 600 pracovných miest. V Októbri prišiel až o 54 000 pracovných miest. Pokles počtu pracovných miest spôsobil zvýšenie miery nezamestnanosti o 0,1 % na 7,4 %. Pracovný trh by v Decembri mal pridať 15 300 pracovných miest a miera nezamestnanosti by sa nemala zmeniť.

USA, zmena zamestnanosti: piatok, 14:30. Americký trh práce v Novembri získal 120 000 pracovných miest a miera nezamestnanosti prekvapivo klesla na 8,6 % z predchádzajúcich 9,0 %. Očakávame, že pracovný trh v Decembri získa 153 000 pracovných miest a miera nezamestnanosti sa zvýši na 8,7 %.

Ivan Rubint

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre