IN makro: Makroekonomické údaje USA opäť prekonali očakávania

USA: nárast objednávok tovarov dlhodobej spotreby

Objednávky tovarov dlhodobej spotreby počas Novembra medzimesačne stúpli o 3,8 %. Je to najväčší rast za posledné štyri mesiace. K rastu pomohol najmä zvyšujúci sa dopyt po lietadlách. Ekonómovia odhadovali rast objednávok na úrovni 2,2 %. Zvýšenie objednávok dlhodobej spotreby môže pochádzať aj zo záujmu podnikov o využitie daňových úľav. Tie tento rok umožňujú firmám odpísať 100 % investícií, pričom v roku 2012 to bude 50 %. Jadrové objednávky tovaru dlhodobej spotreby, ktoré nezahrňujú položky dopravy z dôvodu ich volatility vzrástli medzimesačne o 0,3 %.

Kanada: HDP bez zmeny
Hrubý domáci produkt sa počas Októbra medzimesačne nezmenil. Ekonómovia odhadovali rast oproti Septembru o 0,2 %. Z jednotlivých odvetví došlo k poklesu ťažby ropy a zemného plynu o 0,2 %, staviteľstva o 0,4 % a veľkoobchodu o 0,3 %. Poklesy boli kompenzované nárastom predaja existujúcich domov o 1,3 %, priemyselnej výroby o 0,3 %, maloobchodu o 0,6 % a financií a poisťovníctva o 0,3 %.

USA: predaj nových domov na 7-mesačnom maxime
Počet predaných nových domov vzrástol v Novembri na 7-mesačné maximum, keď dosiahol 315 000. V medziročnom porovnaní sa v Novembri predalo o 1,6 % viac domov. Situácia v odvetví stavebníctva sa zlepšuje

Z ďalších makroekonomických správ môžeme spomenúť medzimesačné zvýšenie osobných príjmov občanov USA v Novembri o 0,1 %. Rovnakým tempom rástli aj osobné výdaje. Prebytok obchodnej bilancie Maďarska dosiahol 490,3 miliónov forintov. HDP Francúzska rástol v 3. štvrťroku medzikvartálnym tempom na úrovni 0,3 %, zatiaľ čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka dosiahol rast na úrovni 1,5 %.

Ivan Rubint

video
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre