India: Ach tá inflácia …

Mnohí investori ostávajú voči Indii naďalej skeptickí. Na jednej strane pretrvávajú domáce problémy, ako napríklad vysoká inflácia, väčšie medzery v štátnom rozpočte a možné zhoršenie platobnej bilancie. Na druhej strane hrozia negatívne dôsledky európskej dlhovej krízy a z toho vyplývajúca recesia v eurozóne. Konjunktúra v Indii sa medzitým oslabuje ešte výraznejšie, ako sa očakávalo.

Inflácia naďalej vysoká

Očakávania výrazného poklesu inflácie sa zatiaľ nepotvrdili. Hodnoty sa naďalej pohybujú na úrovni 9,0 %. Predpoklady vlády, že inflácia do konca roka klesne na 6,5 – 7,0 %, sa aktuálne neberú veľmi vážne. Trinásť zvýšení úrokových sadzieb za sebou zatiaľ nemalo takmer žiadny účinok. Infláciu naďalej poháňajú primárne tovary (podiel 20,1 %), z toho najmä potraviny (podiel 14,3 %). Potešujúci signál vysiela jadrová inflácia (bez potravín, ropy a kovov), ktorá už javí známky uvoľnenia. Dá sa to vysvetliť tak, že cenotvorná schopnosť podnikov v dôsledku výrazného hospodárskeho oslabenia (priemyselná výroba bola naposledy na úrovni len +1,8 % medziročne) už značne klesá.

Akcie: Aký bude rok 2012? 

Pre indický finančný trh by to ešte aj v roku 2012 mohlo spočiatku znamenať ďalší pokles akciových kurzov a príliš slabú domácu menu, rupiu. Obrat v menovej politike môžeme očakávať pravdepodobne najskôr v druhom kvartáli 2012, po podstatnom poklese miery inflácie.

Zdroj:rcm-international.com 

video
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre