Európskym bankám chýba 114 miliárd

Podľa Európskeho bankového dohľadu (EBA) chýba najväčším európskym bankám až 114,7 miliárd eur.
To je o 8 miliárd viac, ako ukázalo posledné testovanie z konca októbra.

Informujú o tom výsledky stress-testov, ktoré ukazujú, koľko kapitálu by chýbalo európskym bankám, aby dodržali podiel vlastných prostriedkov na celkových zdrojoch financovania vo výške 9 %. Práve túto úroveň musia európske inštitúcie naplniť do konca júna 2012.

Podľa výsledkov nových stress-testov by v Nemecku neobstálo až 6 komerčných bánk, čo je takmer každá druhá banka z celkových 13 testovaných bánk. Nemecké banky by potrebovali celkom 13,1 miliárd eur, pričom najväčšiu „kapitálovú dieru“ by mala Commerzbank.

Z výsledkov stress-testov tak vyplýva, že mnoho európskych bánk bude potrebovať dodatočnú likviditu a štátnu pomoc.

Podľa informácií ariva.de, handelsblatt.com 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock