Zranenia americkej ekonomiky v štádiu hojivosti

Počet žiadostí o dávky v nezamestnanosti klesol na najnižšiu úroveň za posledných sedem mesiacov a správy zo sektoru stavebníctva predstihli prognózy. Zdá sa, že najslabšie oblasti americkej ekonomiky čaká zlepšenie.

Počet žiadostí o dávku v nezamestnanosti klesol o 5000 na 388 000. Toto číslo zachycuje počet ľudí ktorí v priebehu minulého týždňa prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti. Odhady ekonómov sa pohybovali na úrovni 396 000.

Počet vydaných stavebných povolení dosiahol najvyššiu hodnotu od marca 2010. Za október dosiahol 650 000, pričom odhad bol na úrovni 600 000. V priebehu septembra bolo vydaných 590 000 povolení. Počet povolení je vynikajúci ukazovateľ budúcej stavebnej činnosti, pretože získanie povolenia je jedným z prvých krokov pri stavbe nového objektu. Počet stavebných povolení je vyjadrený na ročnej báze, čiže mesačné číslo x 12.

Tieto čísla zvyšujú pravdepodobnosť, že najväčšia svetová ekonomika naberá na sile. Toto tvrdenie tiež podporujú tohto týždňové výsledky priemyselnej výroby a maloobchodných tržieb, ktoré vzrástli viac ako sa predpokladalo.

 Podľa informácií bloomberg.com; forexfactory.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock