Svet “na prahu novej recesie”

Globálna ekonomika je na pokraji novej a hlbšej recesie, ktorá môže vznietiť sociálne nepokoje, varovala Medzinárodná organizácia práce (ILO).
Bude trvať najmenej päť rokov, kým sa zamestnanosť vo vyspelých krajinách vráti na predkrízovú úroveň. IOL tiež poznamenala, že v 45 zo 118 skúmaných krajín vzrástlo riziko sociálnych nepokojov.

Vedúci predstavitelia OECD musia nezávisle na tomto výskume na svojom zasadnutí v Cannes tento týždeň prijať potrebné „odvážne rozhodnutia“. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uviedla, že záchranný plán oznámený vedúcimi predstaviteľmi EÚ zo dňa 26. októbra bol dôležitý prvý krok, ale opatrenia musia byť vykonané „okamžite a energicky“.

Posolstvo OECD k svetovým špičkám prišlo kvôli predpokladu prudkého spomalenia rastu v Eurozóne a ako varovanie, že niektoré krajiny 17 člennom bloku budú pravdepodobne čeliť negatívnemu hospodárskemu rastu, čiže recesii.

Moment pravdy

Vo svojej správe Medzinárodná organizácia práce uvádza, že zastavenie globálneho oživenia dramaticky ovplyvní trh práce. Približne 80 miliónov nových pracovných miest v najbližších dvoch rokoch by bolo potrebných aby sme sa vrátili na predkrízovú úroveň zamestnanosti. Ako sa uvádza, nedávne spomalenie rastu naznačuje, že iba sa vytvorí iba polovica potrebných miest.

„Dospeli sme k okamihu pravdy. Máme krátku príležitosť, aby sa zabránilo veľkému dvojitému prepadu zamestnanosti,“ uviedol Raymond Torres z Medzinárodnej organizácie práce.

Strata dôvery

Medzitým vo svojej poslednej prognóze pre ekonomiky G20, OECD predpovedá rast v Eurozóne o 1,6 percenta v tomto roku a spomalenie na 0,3 percenta pre budúci rok. Ešte v máji bola pritom predpoveď rastu 2 percentá pre oba roky. Znížili sa tiež odhady rastu pre USA na 1,7 percenta v tomto roku a 1,8 percenta v roku 2012. Doteraz bolo predpovedaných 2,6 a 3,1 percenta.

Organizácia vyzýva lídrov krajín G20, ktorý sa zídu vo štvrtok a piatok, aby konali rýchlo. „Súčasná slabosť je vo veľkej miere spôsobená celkovou stratou dôvery v schopnosť politikov prijať zodpovednú a vhodnú reakciu“, uvádza OECD. „Je preto nevyhnutné konať rozhodne k obnoveniu dôvery a realizovať vhodnú politiku k zabezpečeniu dlhodobej fiškálnej udržateľnosti.“

Podľa informácii bbc.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať