Deutsche Bank zaťažujú grécke dlhopisy

Zverejnené výsledky nemeckej Deutsche Bank aj naďalej prevyšujú odhady analytikov. Silný retailový segment tak ťahá oslabené investičné bankovníctvo.

Zisk pred zdanením vzrástol v 3. kvartáli na 942 miliónov eur, pričom ešte v rovnakom čase pred rokom vykazovala stratu 1,05 miliardy eur. Čistý zisk dosiahol 725 miliónov eur, pričom v treťom kvartáli 2010 to bola strata na úrovni 1,21 miliardy eur. Odhad expertov bol čistý zisk na úrovni 360 miliónov eur.

V porovnaní s 2. kvartálom tohto roka klesol zisk pred zdanením o 28 %. Za to môže silnejúca dlhová kríza a s ňou spojené turbulencie na finančných trhoch. Zisk bol ovplyvnený odpismi na vládnych dlhopisoch Grécka, a to vo výške 228 milónov eur.

Investičné bankovníctvo bolo v letných mesiacoch slabé. Investičná banka Deutsche Bank (CB&S) zarobila len 70 miliónov eur, kým pred rokom to bolo 1,1 miliardy eur. Prevzatím Postbank si Deutche Bank značne pokryla segment retailového bankovníctva. Postbank zarobila za 3. štvrťrok pred zdanením 310 miliónov eur, čo je nárast o 27 %

Z dôvodu problémov spojených s dlhovou krízou sa Deutsche Bank vzdala začiatkom októbra svojho ambiciózneho cieľa, byť opäť ziskovou.

Podľa informácií handelsblatt.com 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock