Nemecký vývoz vzrástol o 14,6 %

Nemecko vyviezlo v auguste tovar v hodnote 85,3 miliárd eur. Import  predstavoval hodnotu 73,5 miliardy eur. V porovnaní s augustom minulého roka sa vývoz zvýšil o 14,6 % a dovoz o 12,6 %.

Bilancia zahraničného obchodu skončila v auguste 2011 s prebytkom na úrovni 11,8 miliardy eur .Minulý rok činil prebytok zahraničného obchodu  9,2 miliardy eur. Sezónne očistený prebytok teda v mesiaci august predstavuje 13,8 miliardy eur.

Podľa predbežných výsledkov Deutsche Bundesbank, bežný účet skončil s prebytkom 7,0 miliardy. V auguste 2010 zaznamenal bežný účet prebytok 5,7 miliardy eur.

Nemecko odoslalo členským krajinám EÚ tovar v hodnote 48,7 milardy eur, pričom od nich dostalo tovar v hodnote 44,8 miliardy eur. Do členských krajín EÚ, ktoré ale nepatria do Eurozóny bol odoslaný tovar v hodnote 17,1 miliardy eur, zatiaľ čo hodnota dovezeného tovaru z týchto krajín bola 13,5 miliardy eur.

Vývoz tovaru do krajín mimo EÚ prestavoval 36,6 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz z týchto krajín dosiahol 28,7 miliardy eur. V porovnaní s augustom 2010 sa vývoz do týchto krajín zvýšil o 17,1 %, a dovoz o 12,8 %.

Podľa informácií www.destadis.de

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať