Rozpočtový cieľ Gréci nesplnia!

Gréci aj napriek úsporným opatreniam nesplnia stanovený rozpočtový cieľ pre tento rok.

Cieľ stanovený EÚ, MMF a ECB hovorí, aby tohtoročný deficit gréckeho rozpočtu nepresiahol 7,6 % hrubého domáceho produktu (HDP).  Ako oznámilo v sobotu večer grécke ministerstvo financií, tento rok má deficit štátneho rozpočtu predstavovať až  8,5 % HDP.

Vládne výdavky tak prevýšia príjmy o 18,69 mld. euro. Stanovený cieľ bol dosiahnuť maximálny deficit pri  17,1 mld. euro. Grécke hospodárstvo poklesne o 5,5 %, pričom ešte v marci bol odhad poklesu ekonomiky o 3,8 %. Zároveň sa ukazuje, že deficit rozpočtu môže byť ešte vyšší, a to v prípade, ak sa nepodarí presadiť plánované úsporné opatrenia. V roku 2010 predstavoval deficit gréckeho rozpočtu až 10,5 % z HDP. Pre budúci rok sa očakáva deficit na úrovni 6,8 %, čo by malo znamenať zníženie dlhu na 14,68 mld. euro.

Podľa informácií handelsblatt.com 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock