Spomalenie hospodárstva pociťuje aj Čína

Hoci Číne v minulosti trhy priznali určitú vlastnú dynamiku (lokomotíva konjunktúry, fiškálne balíčky), s každou negatívnou medzinárodnou správou o hospodárskom vývoji silnejú aj obavy z tvrdého pristátia čínskeho hospodárstva.

Preto sa niet čo čudovať, že po oznámení najnovších údajov sa zdôrazňujú negatívne aspekty. Predbežný index nákupných manažérov pre spracovateľský priemysel síce podľa zverejnených údajov mierne stúpol zo 49,3 na predbežných 49,8 indexových bodov, naďalej sa však nachádza pod hranicou 50 bodov, ktorá by signalizovala rast. Osobitnej pozornosti sa dostalo najmä jednej negatívnej skutočnosti: Objem objednávok sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne zhoršil. Vývoz bol lepší ako v predošlých mesiacoch. Tento efekt však vzhľadom na oslabenie medzinárodného hospodárstva pravdepodobne už veľmi dlho nevydrží.

Celkovo by index nákupných manažérov na úrovni 48-49 bodov predsa len mohol naznačovať rast priemyselnej výroby vo výške 12-13 % a rast HDP o reálnych cca 9 %. Hospodárske údaje preto vo všeobecnosti ešte nesignalizujú tvrdé pristátie, ale nanajvýš oslabenie. Aj v roku 2012 by sa malo podariť dosiahnuť 8-9 % rastu HDP.

Čínsky akciový trh sa v auguste v súlade s celosvetovým trendom oslabil. Predovšetkým A-akcie kótované na burze v Šanghaji si s poklesom len o približne 5 % opäť počínali pomerne dobre. Čínske H-akcie kótované na burze v Hongkongu však naproti tomu stratili približne 12 %.

Zdroj: rcm-international.com 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock