Ekonomika Maďarska pokrivkáva

Rast maďarského hospodárstva sa v posledných mesiacoch viditeľne spomalil: V druhom kvartáli už len stagnuje – v dôsledku toho miera rastu za celkový rok klesla na len 1,5 %. Silný zahraničný dopyt, ktorým sa vyznačoval začiatok roka a ktorý predstavuje významný motor rastu HDP, očividne citeľne klesol. Predstihové ukazovatele na nadchádzajúce mesiace naznačujú ďalšie oslabenie hospodárskeho rastu.

Index nákupných manažérov vo výrobnom odvetví klesol na 50,1 a signalizuje už len veľmi mierny rast. Ani podnikateľské prostredie a dôvera spotrebiteľov nie sú dôvodmi na optimizmus. Miera inflácie bola naproti tomu pre účastníkov trhu opäť pozitívnym prekvapením a klesla výraznejšie, ako sa očakávalo. Spotrebiteľské ceny v medziročnom porovnaní stúpli už len o 3,1 %. V prípade, že tento vývoj inflácie bude v druhej polovici roka v súlade s prognózami centrálnej banky pokračovať, vznikne priestor na zníženie úrokových sadzieb.

Forint bol v auguste slabší, podobne ako väčšina ostatných mien regiónu. Kurzy maďarských dlhopisov zaznamenali výrazné výkyvy v závislosti od ochoty investorov ísť do rizikových investícií a uzatvorili s mierne vyšším zostatkom. Nedokázali však kompenzovať negatívny vplyv oslabenia meny pre investora účtujúceho v eurách. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň maďarských výnosov javí aj naďalej ako atraktívna. V krátkodobom horizonte sú však maďarské dlhopisy závislé od všeobecnej ochoty investorov riskovať, a preto treba naďalej rátať
s vyššou volatilitou.

Maďarský akciový trh bol v auguste s poklesom o približne 15 % jedným
z najslabších v regióne. Zvlášť veľkú stratu utrpela ťažká váha v indexe OTP, ktorá prišla takmer o štvrtinu svojej trhovej hodnoty. Tento bankový titul trpel v dôsledku pokračujúceho zhodnocovania švajčiarskeho franku. Približne dve tretiny úverov maďarských domácností sú denominované vo švajčiarskych frankoch. Masívne zhodnotenie franku (od začiatku roka 2008 o takmer 40 %) je pre ne čoraz väčším problémom a výrazne zvyšuje počet problematických úverov, čo má negatívny vplyv na výdavky spotrebiteľov, ako aj na poskytovanie úverov zo strany bánk
.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock