Nový hit: Brazílska spotreba

Spotrebiteľský sektor v Brazílii sa stáva čoraz silnejším. Základom jeho sily sú rastúce príjmy obyvateľstva.

Ani turbulencie na finančných trhoch nezastavili rast akcií spoločností so spotrebným tovarom. Príjem na hlavu 190 mil. Brazílčanov sa pohybuje pri úrovni 13 000 USD za rok, čo je oveľa viac ako napr. v Číne (4000 USD/rok) alebo v Indii (1200 USD/rok).

Pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v segmente spotrebného tovaru, ako je Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Wall-Mart alebo Carrefour je brazílsky trh veľmi dôležitý. Zisky dosiahnuté v Brazílii sú obvykle vždy vyššie ako priemerný zisk celého koncernu.

Kým hlavný akciový index Bovespa stratil 23 %, index zahŕňajúci 35 spoločností v spotrebnom segmente (index INCO) si udržal svoju hodnotu.

Podľa informácií wiwo.de 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock