Čínsky rast spomaľuje. Indické ceny stále vysoké

Index nákupných manažérov a predstihové ukazovatele signalizujú ďalšie oslabenie čínskeho hospodárskeho rastu.

Zdá sa však, že zároveň poľavuje aj tlak na ceny. Či je tento tlak už pod kontrolou, ako naznačil čínsky predseda vlády, však ukáže až čas. Kým finančné angažovanie sa Číny v eurozóne púta veľkú pozornosť, oveľa objemnejšia finančná injekcia v rámci čínskeho hospodárstva zostala takmer bez povšimnutia. Čínska vláda podľa agentúry Reuters plánuje zachytiť problémové úvery na úrovni miestnych vlád a čiastočne ich kompenzovať, na čo vyčlenila približne 3 bilióny jüanov (v prepočte asi 460 miliárd USD).

Pre získanie lepšej perspektívy: V čase, keď vrcholila realitná kríza v USA, poskytla vláda USA americkému finančnému odvetviu v rámci programu TARP cca 880 miliárd USD. Keď tieto sumy porovnáme s veľkosťou čínskeho a amerického hospodárstva, čínsky záchranný balíček, ktorý zatiaľ zostal takmer bez povšimnutia, predstavuje približne 1,5-násobok objemu programu TARP. Hoci si Peking v súčasnosti môže tieto sumy dovoliť pomerne bez problémov, predsa len zvýrazňujú odvrátenú stranu čínskeho rozmachu.

Mnohé projekty, najmä v prípade výstavby infraštruktúry, ale aj budovania priemyselných kapacít, sú z hospodárskeho hľadiska jednoducho nerentabilné. Keďže banky sa však napriek tomu musia podieľať na ich financovaní, aj im vznikajú obrovské objemy problémových úverov. Napriek plánovanej finančnej injekcii zo strany štáty by mohli aj na banky čakať odpisy v miliardovej výške, ktoré však pravdepodobne budú môcť financovať zo svojich očakávaných ziskov.

Čínsky akciový trh síce stále nenabral stúpajúci trend, v júni si však počínal pomerne dobre. Je možné, že to signalizuje koniec podpriemerného vývoja hodnoty čínskych akcií. Mimoriadne výrazne stúpli kurzy mnohých výrobcov cementu. Tí by mohli výrazne profitovať z plánovanej výstavby približne 36 miliónov sociálnych bytov počas nasledujúcich rokov. Relatívne stabilné boli aj akcie bánk. Na ich aktuálnych úrovniach ich nemožno označiť za drahé, ale ani za vyslovene lacné – najmä vzhľadom k tomu, že veľmi nízke percentuálne sadzby problémových úverov, ktoré predpovedala väčšina analytikov, sú pravdepodobne príliš nízke a v nasledujúcich rokoch by sa mohli zvýšiť.

Indická vláda sa rozhodla zvýšiť ceny pohonných látok, čo pravdepodobne povedie k ďalšiemu rastu inflácie a k zvýšeniu indexu veľkoobchodných cien o ďalších 0,3 %. Aj v prípade cien potravín sa inflácia momentálne drží hore vytrvalejšie, ako sa očakávalo. Pokiaľ ide o júl, mnohé signály však naznačujú prvé výrazné uvoľnenie na inflačnom fronte, čo by mohlo odsunúť obavy z ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb do úzadia a podporiť indické dlhopisy počas leta. Akciový trh obhájil úrovne tesne nad februárovými minimami a koncom mesiaca sa začal výrazne zotavovať. Medzinárodné riziká, ako aj obavy z inflácie a zo zvyšovania úrokových sadzieb by mohli aj počas nasledujúcich týždňov vyvolať väčšie výkyvy.

Z hľadiska cenových úrovní však má trh vďaka dobrým podnikovým ziskom a pozitívnym vyhliadkam Indie na rast naďalej potenciál na výrazný rast kurzov v nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacoch.

Zdroj: rcm-international.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock