Portugalský deficit nižší, stanovený cieľ nespĺňa

Portugalsko: Štatistický úrad oznamuje 7,7 %-ný deficit portugalského rozpočtu za prvý kvartál. Deficit sa tak znížil o 0,7 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Tento pozitívny vývoj zapríčinili úsporné opatrenia zamerané na redukciu vládneho zadĺženia krajiny.

Napriek tomu ale ostáva deficit rozpočtu vysoko nad stanoveným cieľom, a to 5,9 % na HDP v tomto roku. Deficit Portugalska bol v roku 2010 už na úrovni 9,1 %/HDP. Rastúce zadĺženie krajiny znepokojovalo investorov, ktorí ako veritelia požadovali čoraz vyššie úroky.

Podľa informácii finance.yahoo.com

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock