Stratégia EÚ pre podunajský región

Pre zlepšenie spolupráce, rozvoja medzi krajinami a pre lepšie využitie zdrojov podporila Európska únia proces vzájomnej koordinácie.

Srbsko a Slovensko budú koordinovať na rozvoji znalostnej ekonomiky v rámci stratégie pre oblasť Dunaja, zatiaľ čo Srbsko bude koordinovať pozemnú a leteckú dopravu so Slovinskom. Naproti tomu Chorvátsko bude musieť koordinovať v oblasti ochrany životného prostredia s Bavorskom a konkurencieschopnosti s Baden-Wȕrttembergom.

Srbsko a Chorvátsko sú iba potenciálne krajiny EÚ, ktoré boli vybrané ako koordinátori projektu. Ich úlohou je implementovať stratégiu, pripraviť pracovný plán a nájsť finančné zdroje. Stratégia pre Podunajsko spája 14 krajín.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock