Tender na ropné sklady

Chorvátska spoločnosť JANAF, ktorá spravuje ropovod spájajúci severný Jadran a vnútrozemie Chorvátska, rozoslala ponuky na svoj hlavný investičný zámer, a to tender na výstavbu terminálov a zariadení na skladovanie surovej ropy na ostrove Krk.

Hodnota investície na vytvorenie troch skladov s kapacitou 80 000 m3 ropy a pomocných zariadení sa odhaduje na 140 mil. €. Lehota na predloženie všetkých ponúk je 16. marec.

Výstavba ďalších piatich skladov sa plánuje uskutočniť do roku 2015. V nasledujúcich rokoch by sa mala ropa v potrubiach spoločnosti Janaf zapojiť do hlavnej európskej siete prepravy ropy.

Spoločnosť Janaf sa podieľala na medzivládnej dohode o integrácií ropovodov Adria a Družba v roku 2002. Ťažiskovými miestom na prepravu ropy je prístav Omišajľ. Z neho by mala byť prepravovaná ropa tankermi nielen na trhy západnej Európy, ale aj na trhy USA.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock