Najväčšia nezamestnanosť v arabských krajinách

Blízky Východ je región s najvyššom mierou nezamestnanosti vo svete. Skutočnosť potvrdila Medzinárodná organizácia práce (ILO), ktorá hlási, že nezamestnanosť v kraji je 10,3 % v porovnaní so 6,2 %, čo je svetový priemer.

Situácia je viac dramatická pri pohľade na mladých ľudí do 25 rokov, kde sa miera nezamestnanosti odhaduje na 40 %. V posledných týždňoch sa v regióne ozývajú hlasy, ktoré žiadajú „viac chleba, viac práce“.

Situáciu narúša a už celé stáročia spôsobuje nehybná rovnováha moci v krajine. Nerovné rozdelenie bohatstva a absencia možností sú výbušné kombinácie pre sociálne poruchy. Hospodársky rast v oblasti sa podľa predpovedí pohybuje medzi 4,5 – 5,1 % do roku 2012. Tieto čísla sú však izolované od trhu práce.

Zatiaľ čo Medzinárodný menový fond predpokladal oživenie na trhu práce v Európe a USA, Blízky Východ musí pracovať na štrukturálnych faktoroch, ktoré zabezpečia dynamiku. Prioritou, a to nielen pre krajiny produkujúce ropu, ale aj pre tie, čo sú bez takýchto zásob energie je absorbovať vysoký počet mladých ľudí pripravených vstúpiť na trh práce.

Problém spočíva v schopnosti vlády vytvoriť priemyselné a hospodárske sektory, ktoré umožnia túto absorpciu a navrhnúť vzdelávací systém schopný vzdelávania novej generácie v súlade s požiadavkami trhu.

Ďalšími oblasťami, ktorým treba investičný potenciál sú podľa analytikov ILO malé a stredné podniky a súkromný sektor.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock