EIB podporí pobaltské podniky

Európska investičná banka (EIB)UniCredit leasing, ktorá je súčasťou medzinárodného bankového zoskupenia UniCredit, podpísali zmluvu o pôžičke, ktorá poskytuje prístup k úverom pre malé a stredné podniky v Estónku, Lotyšsku a Litve.

Podľa EIB sa bude požičiavať až do výšky 45 mil. € na financovanie projektov v pobaltských krajinách. Viceprezidentka EIB, Eva Srejber, povedala, že EIB je spokojná s dohodou a s pomocou financovať zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v pobaltských krajinách a tým podporiť plnenie kľúčových cieľov EÚ ohľadom regionálneho rozvoja.

Skupina UniCredit má zastúpenie v 22 európskych krajinách s 9 578 pobočkami a viac ako 162 000 zamestnancami.

Zdroj: www.banking-business-review.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock