V Iraku objavili významné ložisko plynu

Britská prieskumná spoločnosť Heritage Oil ohlásila nález významného ložiska zemného plynu na území obývanom kurdským obyvateľstvom v Iraku.

Ložisko by mohlo obsahovať viac ako 348 miliárd kubických metrov zemného plynu.

Akcie spoločnosti napriek nálezu spadli o 75,9 britských pencí (približne 17%) na 3,607 GBP, pretože investori očakávali nález nových ropných kapacít. Infraštruktúra na prepravu zemného plynu na miestny obmedzený trh je len slabo rozvinutá. Región je známy najmä ťažbou a prepravou ropy. „Toto novoobjavené ložisko je jedno z najväčších v celom Iraku,“ vyhlásil riaditeľ spoločnosti Heritage Oil.

Objav zemného plynu v Iraku je veľmi významný pre Európu, pretože plánovaný plynovod Nabucco naráža na neochotu monopolných dodávateľov plynu v Strednej Ázii, kde má významný vplyv Rusko. Diverzifikácia dodávok plynu je kľúčová pre úspešnosť celého projektu, ktorý nebude postavený skôr ako v roku 2015.