Globálne otepľovanie otvára novú trasu na dodávky plynu

Špeciálne prispôsobený tanker bol pripravený tak, aby sa stal prvou loďou svojho druhu, ktorá prepraví skvapalnený zemný plyn (LPG) cez Arktídu. Transportér Ob River v novembri opustil Nórsko a plaví sa severne od Ruska až do Japonska.

Špeciálne vybavený tanker by mal doraziť začiatkom decembra a oproti klasickej trase by mal ušetriť až 20 dní. Jeho vlastníci hovoria, že meniace sa klimatické podmienky a rastúci trh so zemným plynom stoja za tým, že Arktická trasa sa stáva zisková.

Dôležité sú výskumy o topení ľadovcov

Ob River bol postavený v roku 2007, má posilnený trup a je schopný niesť až 150 000 metrov kubických plynu. Naložený bol v Hammerfeste na severe Nórska a 7. novembra vyplával cez Barentsovo more. Počas plavby je sprevádzaný ruským nukleárne poháňaným ľadoborcom.

Loď so 40 člennou medzinárodnou posádkou má od jej gréckeho majiteľa prenajatý ruský energetický gigant Gazprom. Na prvú cestu sa pritom pripravoval viac ako rok.

Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o použití severnej trasy boli nedávne vedecké záznamy o rýchlejšom roztápaní ľadovcov v Arktíde. Pred jazdou prepravca údajne študoval množstvo údajov z vedeckých pozorovaní, ktoré ukázali, že je zreteľným trendom, že podmienky pre prejazd touto trasou sú stále viac priaznivejšie.

Efektívnejší prístup

Vďaka novej trase sa dá dostať k dôležitým trhom a to o 40 % kratšou cestou a ušetrením 40 % paliva. Topenie ľadovcov však nie je jediným dôležitým faktorom. Významné je výrazné rozšírenie ťažby plynu z bridlíc v USA. Nórsky závod na spracovanie plynu bol prioritne zameraný na exporty do USA.

Avšak prudké rozšírenie ťažby plynu z bridlíc v USA obmedzili potrebu jeho dovozu. Naopak, trhom, kde sa dopyt a následne import plynu zvýšil je Japonsko. Aj v nadväznosti na katastrofu vo Fukušime je tam badateľný nárast záujmu o alternatívne zdroje energie, najmä plynu. Hlavná trasa plynu tak teraz nebude smerovať na západ, ale na východ.

Rozšírenie ťažby plynu z bridlíc spôsobilo istú revolúciu a obrátilo trh hore nohami. Zmeny v klíme tak nakoniec nie sú tými najdôležitejšími. Istým spôsobom pomáhajú k urýchleniu zmeny trás, avšak hlavným motorom je tu rastúci záujem o plyn a ropu.

Avatar
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať