Testovanie Európskeho bankového sektora

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) sa dohodol s EÚ na strategickom pláne ohľadom hodnotenia odolnosti bankového sektora v Európe.

Testy, ktorých cieľom je analyzovať schopnosti bánk reagovať na hypotetické stresové situácie by sa mali vykonávať v prvom štvrťroku 2011. Výsledky budú zverejnené v júni alebo júli. Súčasne s nimi bude prebiehať aj testovanie v oblasti poisťovníctva a dôchodkového sporenia ako súčasť  kontroly celého finančného systému Európy.

Skúšky budú vykonané v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, Európskou radou pre systémové riziká, ECB a Európskou komisiou.

Zdroj: www.banking-business-review.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock