Srbsko do konca roka novým členom WTO

Dôležitý krok pre vstup do WTO už má Srbsko za sebou. Včera krajina podpísala dvojstrannú dohodu s EÚ v Bruseli ohľadom členstva vo WTO. Bola podpísaná komisárom EÚ pre obchod Karelom De Guchtom a ministrom hospodárstva Srbska Mladjanom Dinkicom.

Dohoda obsahuje daňové opatrenia pre obchodovania s tovarom a otvorenie trhov služieb. Tieto záväzky budú zapracované do budúceho protokolu o prijatí Srbska do WTO.

„Podpis dnešnej dohody predstavuje míľnik na ceste Srbska do WTO a dôležitý krok v podpore našich hospodárskych vzťahov. Srbsko dosiahlo značný pokrok v príprave vstupu do WTO a EÚ je silný zástancom jeho vstupu do organizácie,“ povedal De Gucht. „Dá sa povedať, že v tomto okamihu vidíme pozitívne výsledky na konci našej cesty,“ vyhlásil Dinkic.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať