Eurostat: Obchodná bilancia v EÚ

Objem obchodu medzi Európou a ostatným svetom sa objemovo dostáva na predkrízovú úroveň. V októbri 2010 zaznamenala Európska únia (EU27) zahraničný obchod vo výške 248,7 miliárd eur, čo je 23% nárast oproti októbru 2009. Negatívom je, že saldo obchodnej bilancie EU27 vzrástlo, síce len nepatrne o 1 mld. eur a dosiahlo hodnotu 7,4 miliárd eur.

V porovnaní s EU27 je na tom eurozóna (EA16) lepšie, pretože v októbri 2010 dosiahla aktívnu obchodnú bilanciu. Svojim vývozom prekonala dovoz o 5,2 miliardy eur, pričom v roku 2009 za mesiac október to bolo iba 4,8 mld. eur. Netreba zabúdať, že do zahraničného obchodu EA16 (v preklade Euroarea 16 – pozn. redaktora) sa počítajú aj krajiny EU27 ako napríklad Veľká Británia, Poľsko a ostatné.

Najväčším dovozcom tovarov a služieb za prvých deväť mesiacov 2010 z EU27 boli Spojené štáty americké, ktoré s veľkým odstupom nasleduje Čína a Rusko. Naopak najväčší import sme zaznamenali z Číny, ktorá si udržuje slušný náskok pred USA a Ruskom. Najväčšie saldo obchodnej bilancie za spomínané obdobie máme s Čínou, až mohutných 122,2 miliárd eur. Takisto s Ruskom dosiahla Európska únia za obdobie január-september 2010 pasívnu obchodnú bilanciu, najmä vďaka dovozu energií.

Z jednotlivých členských krajín EU27 má najväčší kladný prebytok obchodnej bilancie za obdobie jan-sep 2010 Nemecko (113,5 mld. eur), Írsko (31,8 mld. eur) a Holandsko (30,6 mld. eur). Naopak najväčšie saldo dosiahla Veľká Británia (-84,8 mld. eur), Francúzsko (-46,3 mld. eur) a Španielsko (-39 mld. eur).

Zdroj: Eurostat 17/12/2010

Spracoval:

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné Noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock