Svetová banka vydala prvý dlhopis v čínskom juane

Svetová banka vydala svoj prvý dlhopis denominovaný v čínskej mene. Dlhopis sa vydáva za účelom podpory využívania čínskej meny na medzinárodných trhoch.

Týmto úkonom sa zvýši čínsky podiel vo Svetovej banke. Svetová banka poskytuje technickú a finančnú pomoc rozvojovým krajinám. Z Číny sa teda môže stať tretia najviac zainteresovaná krajina, ktorá vykonáva úlohu veriteľa, a to po USA a Japonsku.

„Táto transakcia je významným medzníkom pre Svetovú banku, ide o prvé vydanie v čínskej mene a signalizuje veľký záujem Svetovej banky podporiť rozvoj na čínskom trhu,“ povedala Doris Herrera-Pol, globálna riaditeľka kapitálových trhov Svetovej banky.

Dlhopisy denominované v juane sa začali vydávať na trhu v Hong Kongu už pred tromi rokmi. Hoci je Hong Kong časťou Číny má veľmi dobre rozvinutý a otvorený finančný trh a je prostredníkom medzi Čínou a rozvinutým kapitalistickým svetom.

Zdroj: www.bbc.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock