Prečo sa Čína stará o euro?

Po Španielsku a Grécku ponúka Čína pomoc aj Portugalsku. Avšak nie z vlastnej vôle. Dlhová kríza Eurozóny môže čínskej ekonomike výrazne uškodiť. Od začiatku minulého týždňa zažila Čína výrazný prevrat udalostí. Pri konaní dôležitej návštevy delegácie z EÚ (v utorok) dali čínsky vládny reprezentanti prvýkrát badať svoj nepokoj. „Máme veľké starosti o to, či sa podarí dostať dlhovú krízu v Eurozóne pod kontrolu“ , povedal čínsky minister obchodu,  Chen Deming.

Čína naďalej očakáva, že sa menový priestor čoskoro dostane do prijateľného stavu. Deň na to portugalské noviny, Journal de Negocious, oznámili, že Čína nakúpi 4 –  5 mld. hodnoty portugalských dlhopisov. Lisabon a Peking sa dohodli, že Čína bude v prvom kvartáli 2011 „pôsobiť“ buď  pri aukcií štátnej finančnej agentúry alebo na finančných trhoch.  Portugalský dlh vo výške 9,5 mld. euro sa musí do konca roka 2011 refinancovať a takmer polovica z toho musí byť refinancovaná už na jar 2011. Ak by Čína skutočne nakúpila dlh Portugalska vo výške od 4 – 5 mld., odňala by Portugalsku veľké bremeno, povedal analytik z Londýna, Valentin Marinov.

Dnes existujú značné signály, ktoré prišli z Pekingu. Čínska vláda uznala, že je oveľa viac zapojená do dlhovej krízy v Eurozóne, ako doteraz priznala. Avšak čínska pomoc pre Eurozónu súvisí s jej domácim makroekonomickým problémom. Infláciou. Tá sa v novembri vyšplhala už na úroveň 5,1 % a niektoré ceny potravín vzrástli dokonca až o 11 %.  Prítok špekulatívneho kapitálu do čínskej ekonomiky tak  zvyšuje nielen ceny nehnuteľností, ktoré už zaznamenali obrovský nárast.  ale aj ceny potravín. Okrem prijatých opatrení, ako napr. zvýšenie úrokových sadzieb  sa Čína snaží infláciu stabilizovať aj nákupom dlhu Eurozóny na finančných trhoch.

Avšak nie každý príma pomocnú ruku Číny s nadšením. Najmä v Nemecku a Francúzsku vznikakú obavy, že Európa môže byť od Číny závislá, čo sa môže politicky zneužiť.

Spracované podľa zeit.de

rm stock