Portugalsko schválilo „prísny“ rozpočet

Menšinová vláda Portugalska nakoniec schválila krízový rozpočet na rok 2011, v ktorom chce znížiť deficit na 4,6 % výkonu ekonomiky. V tomto roku sa predpokladá deficit na úrovni 7,3 % HDP.

Portugalsko, ktoré práve včera úspešne emitovalo pokladničné poukážky v hodnote 1,031 miliardy euro, stojí pred ťažkou úlohou skresať svoj celkový dlh. V júli tohto roku agentúra Moody´s znížila rating portugalských dlhopisov, pretože mala pochybnosti o schopnosti krajiny splácať svoj dlh. Celkový dlh Portugalska by mal v tomto roku dosiahnuť 85 % HDP a vrchol sa očakáva v roku 2012 na úrovni 91 % HDP.

Schváliť rozpočet, ktorý obsahuje zvýšenie DPH, dane z príjmu a pokles výdavkov, sa podarilo za pomoci ľavicovej opozície, ktorá sa zdržala hlasovania.

Matúš Grega

© Investičné noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať