IN: Finančné reformy vystrkujú rožky

Finančné reformy, ktoré v lete tohto roka schválili zákonodarcovia z USA už doliehajú na trhy. Včera zverejnené kvartálne výsledky bankových gigantov z USA tak naplno vstrebali prijaté pravidlá pre banky a kapitálové trhy.

Známe finančné reformy, o ktorých avizoval už v roku 2009 Barack Obama , tak boli v máji tohto roka schválené. Aj keď hlasovanie zákonodarcov o prijatí mohutnej reformy nebolo tak jednoznačné, nové pravidlá nielen pre bankový trh uzreli svetlo sveta.  Vtedajšie názory finančných analytikov o tvrdom dopade na veľké bankové inštitúcie, potvrdili zverejnené hospodárske výsledky bánk zo včerajšieho dňa. Hlbokú stratu priniesla Bank of America. Banková inštitúcia s pobočkami po celých Spojených štátoch,  vykázala podľa informácii za 3. štvrťrok stratu až 7,6 miliárd USD, čo je o 2,2 miliardy USD väčší prepad ako za rovnaké obdobie minulého roku.

Podľa informácii je  hlavnou príčinou regulácia v oblasti kreditných kariet. Práve ňou boli zakázané niektoré z poplatkov, ako poplatok za oneskorenú splátku úveru, či obmedzenie pohyblivých úrokov na týchto kreditných kartách. Bank of America, ktorá je známa kreditnými kartami po celej krajine, tak prišla o značnú časť svojich príjmov. Prijatá regulácia tak americkým bankárom dýcha na krk. Prijaté pravidlá majú podľa vyhlásení USA priniesť väčšiu opatrnosť a zabrániť vzniku problémov z krízových rokov 2007 a 2008. Avšak reformy, prinášajúce včerajšie červené čísla nemusí trh bez problémov vstrebať.

Ďalšie kvartálne výsledky priniesol bankový dom Goldman Sachs. Táto americká investičná banka, známa ako najvýnosnejšia banka Wall Street vykázala za 3. štvrťrok zisk vo výške 1,7 miliardy USD. Podľa informácii však terajší výsledok v porovnaní s minulým rokom vysoko zaostáva. V treťom kvartáli roku  2009  predstavovali zisky Goldman Sachs až 3 miliardy USD.

K aktuálnemu ziskovému prepadu sa pripisuje všeobecne nízky objem obchodov na burze, ktorá je pre Goldman Sachs významným prameňom jej ziskov. Taktiež tu možno polemizovať o ďalšom doliehaní májových finančných reforiem prezidenta Obamu. Schválený zákaz vlastných obchodov bánk, prinášajúce riziko pri prekročení určitého objemu, bankárov Goldman Sachs nemuselo potešiť. Tí  v posledných rokoch čelia viacerým nepriaznivým udalostiam, ktoré komisia pre burzy a cenné papiere v USA vyriešila viac než pol-milardovou pokutou.

Európske banky budú nové regulačné pravidlá čakať v roku 2013. Práve vtedy sa má začať postupná implementácia bankovej reformy tzv.  Basel III. Nové pravidlá obozretného podnikania bánk či aplikácia nových bankových ukazovateľov vynúti vyššie kapitálové nároky. Budeme vidieť, ako sa k doliehaniu  novej reformy postavia európske banky. Bude situácia ohľadom finančnej reformy  v USA výkričníkom, alebo odporučením pre Európu.

Dušan Hruška

dusan.hruska@investicne.sk

© Investičné Noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať