Štúdia: Dane z podnikania celosvetovo klesajú

Skoro všade po celom svete sadzba dane pre právnické osoby klesá. Podľa štúdie globálny priemer sadzieb dane právnických osôb bol v tomto roku 24,99%, oproti tomu pred rokom bol na úrovni 25,44%. Najvýznamnejší pokles z 36,5% na 35,5% zaznamenala Severná Amerika.

V Nemecku zostala sadzba takmer bezo zmeny na 29,41 (v roku 2009 bola 29,44%). Nepatrné zmeny boli v Európe kde klesla tak isto len mierne z 21,7%  na 21,52%. Len pre Latinskú Ameriku sú výsledky v rozpore s celosvetovým trendom. Priemerná sadzba tu vzrástla o niečo viac ako jeden percentuálny bod na 27,87 percenta. Dôvodom je predovšetkým zvýšenie dane pre právnické osoby v Mexiku z 28 na 30%.

Niekoľko krajín už oznámilo plány na zníženie daní pre právnické osoby. Veľká Británia chce napríklad do roku 2014 klesnúť z 28 na 24 percent. Globálna daňová konkurencia bude aj naďalej pokračovať. Vzhľadom k tomu, že rozpočtové deficity sú vo väčšine krajín na vysokých úrovniach musí dôjsť k ich zníženiu. Je preto očakávané skôr zvýšenie nepriamych daní. Veľká Británia, Španielsko, Grécko a Fínsko už napríklad oznámili zvýšenie dane z obratu.

V tejto štúdii boli od prvého júla porovnávané daňové sadzby 114 krajín. Medzi nimi sa nachádza 33 členských krajín OECD a všetkých 27 štátov EÚ.

Spracované podľa finanztreff.de

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať