Investovanie do striebra: Ako na to?

striebro

Investovanie do drahých kovov ako zlato alebo striebro je pre investorov obľúbeným spôsobom, ako diverzifikovať svoje portfólio aktívami, ktoré menej korelujú s akciami či dlhopismi. Navyše, drahé kovy sú vnímané ako ochrana pred infláciou a znehodnotením meny.

Zatiaľ čo investovanie do zlata je pre investorov populárnejšou voľbou, striebro sa využíva nielen ako potenciálne zabezpečenie sa proti vysokej inflácii, ale má tiež široké priemyselné využitie. Mnohí však nevedia, ako striebro nakúpiť alebo prečo môže byť investovanie do striebra lukratívne.

Čo ovplyvňuje cenu striebra?

Striebro je komodita, drahý kov, ktorý sa už v minulosti používal pri výrobe šperkov a mincí či ako uchovávateľ hodnoty vzhľadom na relatívne vysoký pomer hodnoty k hmotnosti. Podobne ako pri iných drahých kovoch, aj cena striebra závisí od ponuky a dopytu. Striebro má vďaka svojim vysoko vodivým, kujným a antibakteriálnym vlastnostiam množstvo priemyselných využití, a to aj v lekárskych a elektronických výrobkoch. Veľký dopyt po striebre však v súčasnosti majú aj odvetvia solárnej energie a elektromobilov práve v súvislosti s globálnym prechodom na čistú energiu.

Ako vidieť na grafe nižšie, aktuálne sa cena striebra pohybuje na úrovni 23,30 dolárov za trojskú uncu.

Prečo investovať do striebra?

Inflácia časom znižuje „reálnu“ hodnotu peňazí. Striebro je skutočné fyzické aktívum, ktoré si udržiava svoju hodnotu aj počas inflačných časov. Investovanie do striebra pomáha ochrániť „reálnu“ hodnotu nášho majetku pred znehodnotením v dôsledku inflácie.

V tomto smere vždy malo a stále má navrch zlato. Ako hovorí Michael Ashley, investičný riaditeľ spoločnosti Running Point Capital Advisors, zlato už tradične zohrávalo významnejšiu úlohu ako menová rezerva v držbe centrálnych bánk, čo posilnilo jeho reputáciu ako uchovávateľa hodnoty a aktívum na zabezpečenie proti inflácii.

Striebro je obľúbenou formou zabezpečenia v časoch geopolitickej a hospodárskej nestability a pomáha diverzifikovať investičné portfólio. Diverzifikácia investorom pomáha chrániť sa pred nedostatočnou výkonnosťou jedného druhu aktív, napríklad akcií. Treba však dodať, že kvôli jeho širokému priemyselnému využitiu je cena striebra často náchylná na ekonomické turbulencie.

Ako môžem investovať do striebra?

Investori, ktorí chcú investovať do striebra, majú niekoľko možností:

  • vlastníctvo fyzického striebra,
  • investovanie do spoločností, ktoré ťažia striebro,
  • investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré vlastnia fyzické striebro alebo futures kontrakty na striebro,
  • investovanie do podielových fondov drahých kovov, ktoré sledujú konkrétne striebro,
  • priame investovanie do futures kontraktov na striebro.

Priame investovanie do striebra (nákup fyzického striebra)

Fyzické striebro možno vlastniť buď vo forme strieborných zliatin alebo numizmatického striebra. Väčšina investorov, ktorí chcú vlastniť fyzické striebro, nakupuje striebro vo forme zliatkov alebo mincí. Ich kúpa je pomerne jednoduchá. Investor navštívi obchod s mincami alebo overeného predajcu striebra a striebro si kúpi. Spread, čiže rozdiel medzi ponukou a dopytom u predajcu je však často dosť vysoký v porovnaní s typickým rozpätím medzi ponukou a dopytom pri akciách a dlhopisoch (okolo 5 % až 6 %). Treba tiež myslieť na to, že fyzické striebro si vyžaduje aj bezpečné uskladnenie (a v prípade nákupu online aj prepravu), či už v trezore alebo bezpečnostnej schránke.

Vlastníctvo strieborných zliatin má tú výhodu, že ich hodnota priamo kopíruje trhovú cenu striebra. Má však aj niekoľko nevýhod. Po prvé, pri nákupe striebra od obchodníkov zvyčajne zaplatíte miernu prirážku a keď sa rozhodnete striebro predať späť obchodníkovi, často musíte akceptovať miernu zľavu. Treba tiež počítať s nákladmi na skladovanie, prepravu či poistenie.

Striebro (Flickr)

Investovanie do striebra prostredníctvom ETF

Burzovo obchodovateľné fondy ETF zamerané na striebro sa snažia čo najpresnejšie kopírovať cenu striebra. Takýto fond drží skutočné fyzické striebro, prípadne futures kontrakty na striebro. Následne fond vydáva akcie, ktoré si ako investori dokážeme pohodlne nakúpiť cez makléra. Viac o makléroch sa dozvieš v našej sekcii porovnanie brokerov.

Ako každý podielový fond alebo ETF, aj strieborné ETF majú náklady, ktoré sa účtujú podielnikom, ale bývajú pomerne nízke. Napríklad fond iShares Silver ETF (SLV 4,48 %) si účtuje ročné náklady vo výške 0,5 %.

Niektorí investori nemajú strieborné ETF v obľube, pretože im neposkytujú skutočné vlastníctvo striebra. Okrem toho sa akcie ETF môžu obchodovať s prémiou alebo diskontom oproti skutočnej hodnote striebra, čo vedie k určitým rozdielom v závislosti od toho, kedy sa s akciami obchodujete. Pre jednoduchosť obchodovania vám však akcie ETF umožňujú podieľať sa na všeobecných pohyboch na trhu so striebrom.

Nákup akcií spoločností ťažiacich striebro

Ďalšou možnosťou je nákup akcií spoločností, ktoré ťažia striebro a obchodujú s ním. Akcie takýchto firiem sú vysoko korelované s cenou striebra. Ceny ich akcií však ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad celková výkonnosť spoločnosti spolu so širším geopolitickým a environmentálnym pozadím. Investori do akcií ťažobných spoločností môžu dosiahnuť zisk, ak cena akcií stúpne, spolu s príjmom vo forme dividend. Niekedy sa stane, že nehoda v bani alebo zlý výsledok pri prieskume potenciálneho pozemku na ťažbu striebra spôsobí zlé výsledky konkrétnej spoločnosti, aj keď je trh so striebrom vo všeobecnosti silný.

Ďalšou z možností je nákup ETF fondu, ktorý vlastní akcie viacerých firiem ťažiacich striebro. Ide napríklad o fond Global X Silver Miners ETF (SIL) alebo iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP).

Aj tieto akcie ťažobných spoločností má v držbe ETF fond Global X Silver Miners

Aké sú nevýhody investovania do striebra?

Ako pri iných triedach aktív, aj investovanie do striebra so sebou nesie určitú mieru rizika, pretože jeho cena môže byť nestála. V porovnaní so zlatom je striebro volatilnejšie, pretože sa na tomto trhu obchoduje s menšími objemami. Kým pre obchodníkov s touto komoditou, ktorí krátkodobo špekulujú na pohyb cien, to môže byť výhoda, investorom to sťažuje riadenia rizika celkového portfólia.

Okrem toho striebro neprináša príjem, na rozdiel od vkladov, dlhopisov či akcií vyplácajúcich dividendy. Nákup a držba striebra vo fyzickej podobe môže byť tiež nákladná, pretože striebro zaberá viac fyzického priestoru na uskladnenie ako zlato v rovnakej hodnote a časom môže aj zožltnúť. Investori musia zabezpečiť pravosť striebra, bezpečne ho skladovať a nájsť kupca, keď sú pripravení striebro predať.

Investovanie do striebra – zhrnutie

Investovanie do striebra nie je vhodné pre každého. Ako už bolo spomenuté, striebro negeneruje žiadny príjem ako sú napr. dividendy, ktoré ponúkajú dividendové akcie. To znamená, že ak chce investor dosiahnuť profit, musí sa spoliehať výlučne na to, že za jeho nakúpené striebro niekto zaplatí viac ako on.

Ďalším faktorom, nad ktorým sa treba zamyslieť, je likvidita. Kým pri fyzickým striebre vlastníme skutočný kov, v porovnaní s likvidnými ETF fondmi môže byť ťažšie nájsť protistranu, ktorá by striebro odkúpila za nami požadovanú cenu.

Zdroje:

https://seekingalpha.com/
https://www.fool.com/
https://www.forbes.com/

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať