Dopyt po striebre sa zvýšil. Tento rok môže byť rekordný

Ako vyplýva zo správy inštitútu Silver Institute, tohtoročný dopyt po striebre dosahuje rekordné úrovne. Dôvodom je zvýšený záujem o fyzické investície, rast priemyselného dopytu a nárast dopytu po strieborných šperkoch a príbore.

Odhaduje sa, že celosvetový dopyt po striebre dosiahne v roku 2022 nové maximum na úrovni 1,21 miliardy uncí. V porovnaní s rokom 2021 by to znamenalo nárast o 16 %. Priemyselný dopyt by sa mal zvýšiť na 539 miliónov uncí, čomu pomáha prebiehajúca elektrifikácia vozidiel či zavádzanie technológie 5G.

Inštitucionálny dopyt po striebre čelil protivetru kvôli rastúcim úrokovým sadzbám, ktorými centrálne banky bojujú s vysokou infláciou. To viedlo k poklesu držby strieborných ETF, avšak dopyt po fyzickom striebre zostal silný. Ako sa uvádza v správe Silver Institute, fyzický dopyt po tomto kove podporili obavy investorov z vysokej inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine či obavy z recesie. Dopyt po fyzickom striebre ďalej podporil takmer dvojnásobný indický dopyt, ktorý sa zotavil z prepadu z minulého roku. Podľa predpovedí zaznamená svetový trh so striebrom tento rok druhý deficit po sebe.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať