Čo to znamená, keď sa na Wall Street hovorí o odraze mŕtvej mačky?

temín odraz mrtvej mačky

Odraz mŕtvej mačky (Dead Cat Bounce) je termín, ktorý sa používa na opis dočasného oživenia akcií, prípadne iného aktíva ako sú komodity alebo kryptomeny, v klesajúcom trende.

Tento morbídny výraz vznikol na Wall Street začiatkom 90. rokov a je založený na myšlienke, že aj mŕtva mačka, ktorá spadne z veľkej výšky, sa nakrátko odrazí. To znamená, že takýto cenový odraz konkrétnej akcie alebo celého trhu nie je „živý“ a udržateľný.

Jedným z príkladov odrazu mŕtvej mačky je vývoj akciového trhu v roku 2020 – po tom, ako vo svete prepukla pandémia Covid-19 a vynorili sa obavy z ekonomickej krízy, začal medzi februárom a marcom klesať akciový index S&P 500. Uprostred tohto poklesu ale bolo niekoľko dní, kedy S&P 500 opäť rástol (viď graf nižšie) a niektorí investori verili, že je po poklese a index sa odrazil od dna. V skutočnosti sa ceny akcií v ďalších dňoch prepadli ešte hlbšie. A práve toto krátke zvýšenie cien akcií môžeme nazvať odrazom mŕtvej mačky.

Vývoj akciového indexu S&P 500 v prvej polovici roka 2020

Ako uvádza portál Investopedia, na každom medveďom trhu nastane čas, kedy predávajúci prehodnotia svoje pozície – inak povedané, pokiaľ trh klesá niekoľko týždňov, časť medvedích investorov uzavrie svoje pozície a realizuje zisk. Takýto pohyb môže iných účastníkov trhu presvedčiť, že trh dosiahol dno a začnú vstupovať do dlhých pozícií. Na krátky čas tak dôjde k nákupnému tlaku, ktorý spôsobí rast cien.

Samozrejme, nie je ľahké identifikovať, či skutočne došlo k prerušeniu medvedieho trhu a odrazu od dna, prípadne je to len dočasný nádych ceny. Často si fenomén odrazu mŕtvej mačky investori uvedomia až po tom, ako nastal.

DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Je tiež zakladateľom portálu www.skolaforexu.sk
Zdieľať