Počas stagflácie môžu niektoré komodity zažiariť

Historicky, počas období stagflácie sa niektoré špecifické komodity dostali do centra pozornosti investorov. Môže za to niekoľko dôvodov. Prvým je ochrana pred infláciou. Tradičné komodity ako zlato a striebro sa považujú za poistku proti inflácii. Keďže inflácia narúša hodnotu papierovej meny, hmotné aktíva, najmä drahé kovy, sa tešia rastúcemu dopytu.

Druhým faktorom je diverzifikácia. V prostredí stagflácie, kde štandardné finančné aktíva, ako sú akcie, môžu mať nedostatočnú výkonnosť, sa investori často snažia diverzifikovať. Komodity ponúkajú triedu aktív s minimálnou koreláciou, čo v takýchto časoch potenciálne zvyšuje výkonnosť portfólia. Centrálne banky sa môžu zdráhať zvyšovať úrokové sadzby v podmienkach stagflácie zo strachu z ďalšieho brzdenia ekonomického rastu. Navyše, slabší dolár môže spôsobiť, že komodity denominované v dolároch budú dostupnejšie pre nedolárových kupujúcich, čo môže zvýšiť dopyt a ceny. Rovnako, v prostredí, kde inflácia znižuje nominálne výnosy z konvenčných finančných, môžu hmotné aktíva, ako sú komodity, poskytnúť pozitívne reálne výnosy.

„Určité komodity, ako sú energia a najmä vzácne kovy, vrátane zlata a striebra, preto môžu počas obdobia stagflácie získať výhodu. Na druhej strane poľnohospodárske produkty môžu byť pod negatívnym vplyvom vzhľadom na ich závislosť od spotrebiteľského dopytu, ktorý môže slabnúť kvôli nižším disponibilným príjmom,“ hovorí komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen. Dodáva, že to isté by sa dalo povedať o priemyselných kovoch, ale pokračujúci dopyt po zelených transformačných kovoch by mohol pridať niektoré z týchto kovov do skupiny komodít, ktoré potenciálne môžu profitovať zo stagflácie.

Komoditný index Bloomberg | Zdroj: Saxo Bank

Saxo Bank upravila svoj výhľad pre americkú ekonomiku na rok 2024. Kým predtým očakávala, že sa vyhne recesii, teraz očakáva miernejšiu formu stagflácie, ktorú charakterizuje pomalý hospodársky rast spojený s pretrvávajúcou infláciou. Dôvodom úpravy je výrazný nárast reálnych úrokových sadzieb, ktoré vyhnali náklady na financovanie na takmer neprekonateľnú úroveň, čo sa odzrkadlilo aj v nedávnom znížení ratingu USA zo strany agentúry Fitch.

„Zaznamenali sme v dôsledku vysokých úrokov tiež výraznú eskaláciu spotrebných výdavkov, ktoré sa prejavili vo všetkom od kreditných kariet cez nové vozidlá až po hypotéky, ktoré v súčasnosti dosahujú dvojnásobok dlhodobého priemeru a blížia sa k represívnym úrovniam. Navyše dochádza k citeľnému spomaleniu v dátach o pracovnom trhu,“ hovorí banka.

Táto kombinácia nízkeho rastu a vyššej inflácie indikuje stagfláciu. „Ak sa táto téza potvrdí, ukáže sa, že americký Fed a centrálne banky na celom svete vedú prehratý boj s tvrdohlavo vysokou infláciou a že ďalšie kroky len poškodia hospodársky rast, no neskrotia lepkavý tlak na ceny. Vedie nás to k presvedčeniu, že Fed zníži úrokové sadzby ešte pred dosiahnutím dvojpercentného inflačného cieľa a že  FOMC zvýši túto hranicu na 3 %. To si vynúti precenenie budúcich inflačných očakávan a tým aj pokles reálnych sadzieb podporujúci komodity,“ hovoria analytici Saxo Bank.

video
Saxo Bank je online dánska investičná banka. V roku 1992 ju založili Lars Seier Christensen, Kim Fournais a Marc Hauschildt ako brokerskú firmu.
Zdieľať
Komentáre