Ako obchodovať so stratégiou “Cutting Pips”

trading

Dnes sa pozrieme na krátkodobú obchodnú stratégiu „Cutting Pips“, ktorá využíva také indikátory ako sú Bollingerove pásma, index relatívnej sily (RSI) a priemerný smerový index (ADX). Je určená pre obchodovanie na hlavných menových pároch EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD a USD/CAD na M5 grafe.

Tento článok sa zaoberá vlastnosťami stratégie a tým, ako používať tri skalpingové indikátory naraz. Vysvetlíme si pravidlá pre otváranie pozícií a možnosti nastavenia Stop Loss a Take Profit.

Popis indikátorov stratégie „Cutting Pips“

Bollinger Bands (BB) – tento indikátor tvorí pásmo na cenovom grafe, v ktorom sa cena drží po 95 % času, ako uvádza tvorca indikátora. Keď sa cena dostane mimo toto rozmedzie, signalizuje to, že sa môže obrátiť a pohybovať sa opačným smerom. Táto charakteristika indikátora sa uplatňuje aj v stratégii „Cutting Pips“. Cena musí otestovať extrém pásma, aby dala prvý signál na otvorenie obchodu.

Indikátor Bollinger Bands

Index relatívnej sily (RSI) – jedná sa o momentum indikátor, ktorý sa používa na meranie sily alebo rýchlosti zmeny cenového pohybu za účelom analýzy podmienok prekúpenosti alebo prepredanosti. Keď indikátor stúpne nad úroveň 70, signalizuje to, že aktívum je prekúpené a jeho cena by mohla čoskoro klesať. Keď hodnota RSI klesne pod úroveň 30, je to signál, že aktívum je prepredané a jeho cena môže čoskoro rásť. Podľa stratégie „Cutting Pips“ by hodnoty indikátora mali byť nad 70 pri predaji a pod 30 pri nákupe.

Index relatívnej sily (RSI)

Priemerný smerový index (ADX) – pomáha určiť trend na trhu a jeho silu, ale neukazuje smer pohybu ceny. Indikátor sa pohybuje od 0 do 100. Predpokladá sa, že ak je hodnota ADX v rozmedzí 0-25, trh nemá prevládajúci trend, zatiaľ čo hodnoty vyššie ako 25 signalizujú trend. Pri obchodovaní stratégie „Cutting Pips“ by hodnoty ADX mali byť pod 30, čo bude posledný signál na otvorenie obchodu.

Priemerný smerový index (ADX)

Ako nastaviť indikátory pre stratégiu „Cutting Pips“

Ak chcete nastaviť indikátory na populárnych obchodných platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5, postupujte takto:

 1. Otvorte terminál a prihláste sa k svojmu účtu.
 2. Vyberte graf požadovaného finančného nástroja.
 3. V hlavnej ponuke prejdite na – Vložiť – Ukazovatele – Trend a potom vyberte Bollinger bands.
 4. Kliknutím na OK zatvorte okno nastavenia.
 5. V hlavnej ponuke choďte na – Vložiť – Ukazovatele – Oscilátory a potom vyberte Relative Strength Index.
 6. Vo vyskakovacom okne nastavenia vyberte obdobie 7.
 7. Kliknutím na OK použijete parametre a zatvoríte okno nastavenia.
 8. V hlavnej ponuke prejdite na – Vložiť – Indikátory – Trend a potom vyberte Average Directional Movement Index.
 9. Kliknutím na OK zatvorte okno nastavenia.

V dôsledku toho graf zobrazí všetky tri indikátory – Bollingerove pásma, index relatívnej sily a priemerný smerový index.

Inštalácia indikátorov stratégie „Cutting Pips“

Ako nakupovať podľa stratégie „Cutting Pips“

 • Na M5 grafe cena testuje spodné pásmo Bollingerových pásiem alebo klesá pod neho. Vzhľadom na to, že ceny by mali zostať v rozmedzí medzi horným a dolným pásmom indikátora po 95 % času, možno predpokladať, že cena pravdepodobne opustila toto pásmo náhodou a čoskoro sa obráti.
Nákupný signál od Bollinger Bands
 • Hodnota RSI klesla pod 30, čo naznačuje, že aktívum je prepredané a možno očakávať rýchly rast ceny
Nákupný signál od RSI
 • Hodnota indikátora ADX je pod 30, čo potvrdzuje absenciu silného trendu
Nákupný signál od ADX
 • Nákupná pozícia by mala byť otvorená, keď cena vzrastie nad spodné pásmo Bollingerových pásiem
Otvorenie nákupnej pozície
 • Take Profit by mal byť nastavený na úrovni stredovej línie Bollinger Bands alebo 3-5 pipov nad vstupným bodom
Nastavenie príkazu Take Profit podľa stratégie „Cutting Pips“
 • Stop Loss by mal byť nastavený 3 pipy pod spodné pásmo Bollingerových pásiem
Nastavenie príkazu Stop Loss podľa stratégie „Cutting Pips“

Príklad nákupu podľa stratégie „Cutting Pips“

Menový pár GBP/SD 12. mája 2023 obchodoval do strany, ale neskôr prerazil spodné Bollingerovo pásmo. To bol prvý signál na otvorenie long (nákupnej) pozície. S hodnotou RSI klesajúcou pod 30 to bol druhý signál. Hodnota ADX, ktorá bola pod 30, čo potvrdzuje absenciu trendu, bola tretím signálom na nákup.

Príklad toho, ako nakupovať so stratégiou „Cutting Pips“

Nákupná pozícia bola otvorená na úrovni 1,2517, keď cena vzrástla nad spodné pásmo Bollingerových pásiem. Take Profit bol stanovený na 1,2526 na úrovni stredovej línie BB a druhá voľba pre jeho nastavenie bola na úrovni 1,2520 alebo 1,2523. Stop Loss bol nastavený na 1,2513, čo je 3 pipy pod spodným Bollinger pásmom.

Take Profit a Stop Loss pri nákupe pomocou stratégie „Cutting Pips“

Ako predávať so stratégiou „Cutting Pips“

 • Na M5 grafe cena testuje horné pásmo Bollingerových pásiem alebo stúpa nad neho. Vzhľadom na to, že ceny by mali zostať v rozmedzí medzi horným a dolným pásmom indikátora po 95 % času, je pravdepodobné, že keď je cena mimo tohto rozmedzia, čoskoro sa obráti.
Predajný signál Bollinger Bands
 • Hodnota RSI vzrástla nad 70, čo je známkou toho, že aktívum je prekúpené a jeho cena by mohla klesať
Predajný signál od RSI
 • Hodnoty ADX sú pod 30, čo potvrdzuje absenciu silného trendu
Predajný signál od ADX
 • Predajná pozícia by mala byť otvorená, keď cena klesne pod horné pásmo Bollingerových pásiem
Otvorenie predajnej pozície podľa stratégie Cutting Pips
 • Take Profit by mal byť nastavený na úrovni strednej čiary Bollinger Bands alebo 3-5 pipov pod vstupným bodom
Nastavenie Take Profit podľa stratégie „Cutting Pips“
 • Stop Loss by mal byť nastavený 3 bodmi nad horným pásmom Bollingerových pásom
Nastavenie Stop Loss podľa stratégie „Cutting Pips“

Príklad predaja podľa stratégie „Cutting Pips“

Cena menového páru AUD/USD vzrástla 11. mája 2023 a prekročila horné pásmo Bollingerových pásiem. Hodnoty ADX boli nad 30, čo neumožňovalo podľa stratégie otvoriť predajnú pozíciu. Neskôr cena testovala túto úroveň. Hodnoty RSI vzrástli nad 70 a to bol druhý signál. ADX klesol pod 30, čo potvrdilo absenciu trendu a bolo tretím signálom na predaj.

Príklad, ako predávať podľa stratégie „Cutting Pips“

Predajná pozícia bola otvorená na úrovni 0,6793, keď cena klesla pod horné pásmo Bollingerových pásiem. Take Profit bol nastavený na 0,6787 na úrovni strednej línie Bollinger Bands a druhá možnosť jeho nastavenia bola na úrovni 0,6790 alebo 0,6788. Stop Loss bol nastavený na 0,6796, čo bolo 3 pipy nad horným pásmom Bollingerových pásiem.

Take Profit a Stop Loss pri predaji pomocou stratégie „Cutting Pips“

Záver

Skalping stratégia „Cutting Pips“ založená na signáloch takých indikátorov, ako sú Bollinger Bands, Average Directional Index a Relative Strength Index, je priamočiary spôsob obchodovania na M5 grafe. Medzi hlavné výhody stratégie patrí výber z viacerých menových párov na obchodovanie, jednoduché pravidlá pre otvorenie obchodu a tiež jasné podmienky pre nastavenie príkazov Take Profit a Stop Loss. Jeho hlavnou nevýhodou je, že testovanie na historických dátach je ťažké.

Investujte do fyzických akcií s brokerom RoboMarkets.

Upozornenie na riziká:

1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

RoboMarkets Ltd je európsky broker so širokou ponukou aktív, je regulovaný Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC).
Zdieľať
Komentáre