84-ročná kniha hovorí o 6 obavách, ktoré nám bránia v zbohatnutí

V roku 1937 prišla na svet jedna z najväčších klasík na tému úspech, kniha od Napoleona Hilla s názvom Mysli a zbohatni (knihu nájdete tu).

Okrem iného Hill v tejto knihe vykresľuje 6 základných obáv, ktoré nás sprevádzajú životom a bránia nám napredovať. Ide o strachy, ktoré vedome či nevedome podkopávajú naše ambície, okresávajú sebadôveru a zhoršujú aj našu fyzickú kondíciu. Tu sú:

Strach z chudoby

Podľa Napoleona Hilla ide spomedzi uvedených šiestich obáv o najviac deštruktívny strach, ktorý označil termínom „peňažné šialenstvo“.

Ako Hill píše, ak chcete premôcť tento strach, musíte túžiť po bohatstve a úplne vylúčiť možnosť chudoby. Obavy z chudoby môžu viesť k nedostatku ambícií, nedostatku nadšenia a iniciatívy či k tolerancii chudoby.

Strach z kritiky

Napoleon Hill uvádza, že korene tejto obavy siahajú do doby, kedy boli ľudia upaľovaní za to, že vyjadrili svoje presvedčenie, ktoré bolo v rozpore so všeobecnou vierou. Výsledkom týchto obáv je nerozhodnosť a súhlasenie s ostatnými bez toho, aby sme preverili vlastné názory.

Strach zo zlého zdravotného stavu

Ľudia sa boja chorôb, okrem hrozby smrti aj preto, že môžu eliminovať našu schopnosť pracovať a zarábať si na živobytie. Aj tieto obavy či myslenie na choroby sa negatívne podpisuje pod našu schopnosť dosahovať finančné ciele. Prestaňte sa upriamovať na choroby, pretože takéto negatívne myslenie vám odčerpá nielen duševnú ale aj fyzickú energiu.

Strach zo straty lásky

Tento strach vedie k podozrievaniu a žiarlivosti. Pre mnohých z nás je to tá najbolestivejšia obava, ktorá môže viesť k nedostatku sebadôvery, sebaovládania a zlej nálade.

Strach zo staroby

Ako Hill píše, na pozadí strachu zo staroby sú obavy z chudoby. Autor poukazuje na to, že staroba ohrozuje ekonomickú slobodu danej osoby ako aj jej nezávislosť.

Strach zo smrti

Je to strach z neznáma, píše Hill. Nikto skutočne nevie, čo príde po smrti, a to je dôvod, prečo smrť ľudí desí. Tento strach vedie k nedostatku cieľavedomosti či nedostatku zapálenia sa pre vec.

Ako autor dodáva, pre niektorých ľudí je to ten najkrutejší strach, aj keď je táto obava úplne k ničomu. „Smrť príde bez ohľadu na to, čo si o nej bude niekto myslieť,“ uvádza Hill. Prijmite to ako nutnosť a vyhoďte si túto myšlienku z mysle.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať