Akokoľvek chceme budovať zelenú ekonomiku, bez uhlíkových palív to zatiaľ nepôjde

uhlikove paliva

Výnosy desaťročných amerických vládnych pokladničných poukážok vzrástli v uplynulých týždňoch z 1,15 percenta na aktuálneho 1,46 percenta. Rastúce ceny kapitálu majú negatívny vplyv na firmy z kapitálovo náročných odvetví, napríklad z energetiky. Tento stav navyše zdôraznil, ako veľmi je takzvaná zelená ekonomika ešte stále závislá na uhlíkových palivách.

Hoci sa vlády snažia podporiť prechod priemyslu na zelenú produkciu, je k tomu potrebná aj podpora tradičnej uhlíkovej ekonomiky. Aj keď chceme prejsť na elektro mobilitu a vypúšťať do atmosféry menej CO2, potrebujeme totiž elektrickú energiu, a tá sa ešte stále produkuje vo väčšine v tzv. „špinavej“ ekonomike.

Dôkazom je aj to, že kôš akcií firiem vezúcich sa na vlne zelenej transformácie je od začiatku tohto roka v poklese o jedno percento. Na druhej strane odvetvie tradičnej uhlíkovej ekonomiky, teda firmy ťažiace a spracúvajúce ropu a zemný plyn (index MSCI World Energy), evidujú v tom istom čase rast akcii o 21 percent. Ide o obrat trendu zo záveru minulého roka.

Časťou zelenej transformácie je aj elektromobilita. Aj tento sektor je pritom priamo závislý na elektrickej sieti, tvorenej z veľkej miery ešte stále uhlíkovými palivami. Vo viacerých krajinách sú ohlásené veľké investície do posilnenia elektrickej siete, a to si vyžiada kapitál. Cena kapitálu, ktorá sa v súčasnosti rýchlo zvyšuje, bude preto pre ďalší rozvoj elektromobily kľúčová.

Zvýšenie ceny kapitálu pre ropný priemysel, bude preto prekážkou aj pre rozvoj zelenej ekonomiky. Dokazuje to príklad firmy ExxonMobil, ktorej náklady na financovanie sú v posledných šiestich rokoch vyššie ako návratnosť kapitálu. Ďalšie zvyšovanie ceny peňazí zvýši ešte viac náklady na produkciu firmy. Rovnako tak jej ceny, čo postihne všetkých odberateľov bez rozdielu.

 Autor: Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať