Analýza Candlesticks: Sviečkové formácie (1)

Ako sme si už sľúbili v úvodnej časti o analýze Candlesticks, dnes sa bližšie pozrieme na základné vzory v sviečkovom grafe.

Ešte predtým sa ale oboznámime s dvomi sviečkovými extrémami, s ktorými sa pri obchodovaní môžeme stretnúť. Prvým je Doji – ako vidieť na obrázku nižšie, ide o sviečku bez tela (prípadne je telo veľmi úzke).

Takže čo sa obchodník dozvedá tým, že svieca nemá telo?  V tomto prípade cena otvorila a uzatvorila na rovnakej hodnote, takže došlo k rovnovážnemu stavu medzí býčími a medvedími investormi. Keďže táto svieca pripomína kríž, Japonci ju pomenovali „Doji“ (v preklade kríž).

Druhým základným extrémom je Marubozu (zaužívaný aj pojem Shaven). V tomto prípade sviečka má telo, ale nemá knôty. To znamená, že cena otvorila na minime a uzatvorila na maxime (v býčej verzii), prípadne naopak (medvedia verzia).

Pokiaľ hovoríme o sviečkových formáciách, máme na mysli určité zoskupenie sviec, ktoré nám signalizujú zmenu trendu a budúci vývoj kurzu.

Formácia Morning a Evening star

Ako vidieť na grafike nižšie, Morning star a Evening star sú formácie zložené z troch sviec.

Pri “rannej hviezde” je prvá svieca klesajúca a naznačuje prevahu medvedích investorov. Druhá klesajúca svieca má veľmi úzke telo, takže prevaha medveďov je oveľa slabšia. Pomaly ale isto dochádza k rovnovážnemu stavu medzí býčími a medvedími investormi. Tretia svieca – rastúca – už hovorí o prevahe býkov. Dochádza k zmene trendu.

Formácie Morning Star a Evening Star

Evening star je opačnou verziou – býci pomaly strácajú prevahu a k slovu sa dostávajú medvedí investori. Po potvrdení formácie obchodník vstupuje do obchodu a profituje z následného trendu.

Formácia Harami (býčia a medvedia verzia)

Veľké telo klesajúcej (čierna na grafe) sviečky, za ktorým nasleduje malá zelená sviečka. Presne tak vyzerá býčia verzia Harami. Profíci tvrdia, že čím menšie telo nasledovná zelená sviečka má, tým je pravdepodobnejšia zmena trendu.

Takže o čo vlastne ide? Dlhá červená sviečka indikuje neskorý výpredaj, veľakrát technicky spôsobený stop-lossmi. Na trhu ide o “oneskorencov”, ktorí na klesajúci trend reagujú príliš neskoro. Býčia verzia Harami nám hovorí o zmene klesajúceho trendu na trend rastúci.

Naopak, medvedí vzor Harami nám mení rastúci trend na trend klesajúci. Veľakrát sa objaví po prudkom výstupe kurzu nahor (viď graf nižšie).

Ukážka z obchodovania

 

O ďalších candlesticks formáciách už v zajtrajšej časti!

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať