Analýza Candlesticks: Rastúce a klesajúce sviece

Aj keď sa vám technická analýza môže javiť ako nový pojem, jej korene siahajú do 17. storočia. V tej dobe ju pri obchodovaní s ryžou využívali japonskí obchodníci. Napriek tomu, že sa táto skorá verzia líši od tej dnešnej, mnoho hlavných princípov zostalo zachovaných.

Najstarším typom grafov sú sviečkové grafy (Candlestick). Na prvý pohľad sa tento graf môže zdať ako príliš zložitý, no pri detailnejšom preskúmaní zistíte, že podobne ako stĺpcový, aj sviečkový graf je ľahko čitateľný.

V najnovších častiach Forex akadémie sa zoznámime s analýzou Candlesticks, čiže s analýzou sviečkových grafov. Na úvod analýzy Candlesticks si priblížime rastúce a klesajúce sviece.

Pri charakterizovaní rastúcich a klesajúcich sviečok si pomôžeme grafickým náhľadom vyššie. Dlhý zelený svietnik znázorňuje rastúcu sviecu a silný nákupný tlak.

Čím dlhšie telo je, tým vyššie sa nachádza uzatváracia cena nad otváracou. Dlhšie telo tak vypovedá o výraznejšom náraste ceny, kedy býci pretlačili medvede (viac obchodníkov nakupovalo ako predávalo). Kratšie telo rastúcej sviece hovorí o slabšom nákupnom tlaku.

Okrem toho vidíme, kde cena dosiahla minimum (low) a maximum (high). Rozdiel medzi otváracou cenou a minimálnou cenou nazývame dolný knôt. Rozdiel medzi maximálnou a uzatváracou cenou je horný knôt.

Teraz sa pozrime na pravú stranu, kde dlhý červený svietnik poukazuje na silný predajný tlak. Otváracia cena sa nachádza hore, uzatváracia cena dole. Horný knôt je v tomto prípade rozdiel medzi maximálnou a otváracou cenou, dolný knôt tvorí rozdiel medzi cenou minimálnou a uzatváracou.

Ako si ukážeme v ďalších častiach, jednotlivé sviečky a sviečkové formácie sú signálmi, vďaka ktorým môžeme predpovedať krátkodobý pohyb menového kurzu. O sviečkových formáciách už v zajtrajšej časti!

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať