Graf: Rozdelenie bohatstva v Rusku

Ako vyplýva zo správy švajčiarskej banky Credit Suisse, celkom 110 miliardárov drží 35 % bohatstva Ruska, čo dosvedčuje, že krajina má najvyššiu mieru nerovnosti bohatstva na svete.

„Situácia v Rusku nemá obdobu“, hovorí Anthony Shorrocks z Global Economic Perspectives Ltd.. Ako vyplýva z údajov banky Credit Suisse, až 93,7 % dospelej populácie Ruska drží majetok v hodnote menej ako 10 tisíc dolárov.

Aj napriek tomu, že v krajine žije až 143 miliónov ľudí, miliardárov je tu len 110. Tí spolu vlastnia majetok v hodnote 420 mld. dolárov, pričom celkové bohatstvo Ruska sa odhaduje na 1,2 bilióna USD.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať