Cyprus cirkus

0

Fakty v súvislosti so súčasnou situáciou na Cypre sú dostatočne známe. Opäť je potrebné priniesť pár stručných informácií, o ktorých sa nehovorí a podľa môjho názoru zohrávajú rozhodujúcu úlohu v celej kauze.

Základným problémom zákona, ktorý uvedie do platnosti spornú daň, nie je jeho obsah. Ak by sa akýkoľvek štát a akákoľvek banka rozhodla nastaviť si vlastné pravidlá, má na to právo (s obmedzením napr. EÚ). Problémom je, že základnou črtou tohto zákona je retroaktivita. V oboch svetových právnych systémoch, v medzinárodnom práve, v európskom práve i v práve Cypru je jedným zo základov legislatívy fakt, že zákon nemôže mať spätnú platnosť. Teda všetko by bolo v poriadku, ak by sa táto daň platila až z vkladov, ktoré budú uložené po termíne začiatku platnosti zákona. V takomto prípade by ale Cyprus takmer nič nezarobil.

Kam až zachádza záchrana eura

Nie som právnik, ale predpokladám, že sa nájde právna úprava, ktorá obíde zásadu v oblasti retroaktivity. Podstatné je si ale uvedomiť, kam až zachádza záchrana eura. Porušujú sa staré pravidlá v každej oblasti.

Ďalším dôležitým faktom je, že politické usporiadanie v parlamente na Cypre nie je dostatočne politicky silné odhlasovať takýto zákon. Nehovoriac o silne lobingových skupín v krajine. Dôkazom sú obštrukcie v parlamente, ktorých sme svedkami už niekoľko dní. Komu dávajú potrebný čas?

Hypotetický príklad

Posledná dôležitá súčasť tohto problému je otázka, koho naozaj zasiahne spomínaná daň ak nadobudne platnosť v súčasnej podobe.(osobne si nemyslím, že sa tak stane). Cyperská vláda uskutočnila opatrenia proti odlivu peňazí z ostrova. To je účelné, nie však postačujúce.

Uvediem len jeden hypotetický príklad. Zabúda sa, že ak presuniem svoje obrovské vklady v bankách do základného imania spoločnosti, ktorú mám registrovanú na ostrove, opatrenie stratí očakávaný výnos. Ľudia znalí pomerov na Cypre urobia všetko preto, aby o svoje peniaze neprišli a celý európsky „humbuk“ okolo spornej dane utíchne!

Vizitka Miroslav Hruška

Zdieľať