Najvyššie mzdy máme v informačných a komunikačných činnostiach

Ako dnes informoval Štatistický úrad SR, priemerná nominálna mesačná mzda sa v auguste medziročne navýšila vo väčšine sledovaných odvetví.

Relatívne najvýraznejšie vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,5 % a v priemysle o 3,3 %. Klesla len v informačných a komunikačných činnostiach o 8,5 % a v stavebníctve o 3 %.

Priemerná reálna mesačná mzda v auguste medziročne vzrástla len v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,7 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 11,8 %, stavebníctve o 6,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 %, maloobchode o 1,4 %, vo vybraných trhových službách o 1 %, doprave a skladovaní o 0,9 %, vo veľkoobchode o 0,8 %, ubytovaní o 0,7 % a v priemysle o 0,4 %.

Priemer informatikov takmer 2000 eur

V priemere za osem mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach – 1 703 eur.

Mzda v priemysle dosiahla hodnotu 838 eur, vo vybraných trhových službách 800 eur, veľkoobchode 752 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 743 eur, doprave a skladovaní 726 eur, staveb­níctve 592 eur, ubytovaní 565 eur, maloobchode 556 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 360 eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa mzda zvýšila v prie­mysle o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 %, doprave a skladovaní o 3,3 %, vo veľkoobchode o 2,9 %, ubytovaní o 2,5 %, maloobchode o 2 %, stavebníctve o 1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. Vo vybraných trhových službách klesla o 0,2 %.

Reálna mesačná mzda medziročne vzrástla len v priemysle o 0,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %. Klesla vo vybraných trhových službách o 3,8 %, informačných a komuni­kačných činnostiach o 2,9 %, v stavebníctve o 2,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,5 %, maloobchode o 1,6 %, ubytovaní o 1,2 %, veľkoobchode o 0,8 %, v doprave a skladovaní o 0,4 %.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre