Cyprus špekulant

0

Táto ostrovná krajina dopláca na skutočnosť, že sa jej bankový sektor významne angažoval v Grécku. Zároveň výhľad pre aktíva na domácom trhu iniciuje potrebu prílevu kapitálu najmä do Bank of Cyprus, Hellenic Bank a Cyprus Popular Bank.

Neustále stenčované vyhliadky a silná naviazanosť na grécku ekonomiku a jej dopyt, len prilievajú benzín do ohňa. Takéto problémy nie sú v súčasnosti medzi krajinami eurozóny ojedinelé. Cyprus má však niekoľko špecifík, ktoré mu umožňujú  realizovať unikátne riešenia kombinovaním veriteľov. Táto možnosť je zároveň kombináciou podmienok finančnej pomoci, ktorá prináša prijateľné zaťaženie.

Radšej bez diéty – s Ruskom a Čínou

Cyprus má okrem európskej pomoci v talóne aj Rusko a Čínu. Rusko ostrovnej krajine už raz pomocnú ruku podalo a to vo výške 2,5 mld. € pri veľmi priaznivej (vzhľadom na výkonnosť cyperskej ekonomiky) úrokovej sadzbe 4,5%. Dôvodom hľadania zdrojov nie len v Európe je snaha čiastočne sa vyhnúť prísnym opatreniam, ktoré sú sprievodným javom pomoci z EU.

Daňové zaťaženie právnických osôb na Cypre je na úrovni 10%. Daň z pasívneho príjmu sa pohybuje v rozmedzí 3 – 20%. Cyprus je teda považovaný za európsky daňový raj. Presun aktivít do krajiny, ktorá je členským štátom EÚ, nie je také problematické ako pri ostrovných krajinách v Pacifiku. Domáce daňové úrady spoločností, ktoré presúvajú činnosti a aktíva na Cyprus, nemajú pádne dôvody považovať takéto praktiky za účelové.

[poll id=”15″]

Niečo za niečo

Priaznivé prostredie „pohostinného“ Cypru využívajú aj ruské spoločnosti či ropné koncerny, ktoré majú svoje peniaze v cyperských bankách. Ruská strana avizuje ochotu pomôcť, ešte pred samotnou požiadavkou Cypru. Takáto ústretovosť ruskej strany poskytnúť finančnú pomoc, preto nie je nezištná.

Druhou stranou mince je posilnenie vplyvu Ruska a Číny v tejto krajine. Ako protihodnotu za promptné finančné injekcie je možné očakávať otvorenie dverí do cyperskej hospodárskej strojovne, kde bude možné nainštalovať ruské a čínske podnikateľské rozhranie.

V najbližšom období sa dozvieme, akú kombináciu pomoci Cyprus vyšpekuloval a aké konzekvencie z tejto pomoci vzídu pre Cyprus a nepriamo pre EÚ.

Zdieľať