Úroky klesli, Slováci si požičiavajú za menej

V rámci vkladov súkromného sektora došlo v marci k zvýšeniu objemu vkladov nefinančných spoločností, pričom vklady domácností naopak poklesli. Medzimesačný nárast vkladov nefinančných spoločností súvisel rovnako ako minulý mesiac s akumuláciou vkladov všetkých splatností, predovšetkým však vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov a vkladov splatných na požiadanie.

Rástli opäť úvery na bývanie

V rámci vkladov domácností bol v marci výrazný pokles vkladov na požiadanie čiastočne kompenzovaný nárastom vkladov ostatných splatností. Medziročná dynamika vkladov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však opäť vzrástla.

Objem úverov nefinančným spoločnostiam v marci poklesol a domácnostiam vzrástol. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol zaznamenaný pokles úverov od 1 roka do 5 rokov, ako aj úverov nad 5 rokov. V sektore domácností bol nárast úverov tvorený najmä úvermi na bývanie a spotrebiteľskými úvermi. Medziročná dynamika úverov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla.

Podniky to majú za viac, spotrebiteľ za menej

V rámci úrokových mier došlo v marci k miernemu nárastu cien úverov nefinančným spoločnostiam, pričom sa zvýšili hlavne sadzby z investičných úverov a z úverov na nehnuteľnosti.

Úrokové sadzby z úverov domácnostiam naopak mierne poklesli, predovšetkým pri úveroch na nehnuteľnosti a na spotrebu. V rámci úrokových mier z vkladov pokračoval mierne klesajúci trend úrokov v oboch sektoroch.

 

video
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre