Viera Slovákov v euro

Nedávny prieskum agentúry TNS Slovakia zisťoval ako Slováci dôverujú euru a Európskej únii. V EÚ sa neustále riešia dopady krízy a nejeden z nás si už určite položil otázku, či nám Slovákom bolo to euro treba. Pozrime sa v skratke na výsledky prieskumu a skúsme sa zamyslieť, ako je to s nami a s eurom.

Z prieskumu vyplýva, že až 3/4 opýtaných Slovákov euru dôveruje a zvyšná štvrtina, ktorú predstavovali skôr mladí (do 30 r.), ženy a obyvatelia obcí do 1000 obyvateľov, vyjadrila voči euru nedôveru. Európskej únii dôverujú 2/3 respondentov.

66,1 % respondentov, ktorí euru dôverujú menej, neurobili pre prípad pádu tejto meny žiadne opatrenia.

19,4 % respondentov nakúpilo nehnuteľnosť alebo pozemok.

5,9 % respondentov zainvestovalo do zlata či inej komodity.

5 % respondentov vložilo do banky peniaze v cudzej mene.

2,2 % respondentov investovalo do valút.

Prieskum sa konal vo februári 2012 na reprezentatívnej vzorke, z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja, 977 ľudí starších ako 15 rokov prostredníctvom internetu.

Vyjadrite sa:[poll id=”5″]

 

Zdieľať
Komentáre