Čínska ekonomika stráca kondíciu

Kým na základe októbrových hospodárskych údajov bolo tvrdé pristátie čínskeho hospodárstva menej pravdepodobné, obavy z “ekonomického nárazu”  v novembri opäť pribudli.
Index nákupných manažérov klesol na najnižšiu hodnotu od marca 2009. Je však pozoruhodné, že podukazovateľ pre nové vývozné zákazky už piaty mesiac v rade vzrástol.

Vývoz môže naraziť na problémy

Podľa vládnych poradcov by sa mohla situácia čínskeho vývozu na budúci rok výrazne zhoršiť a dokonca viesť k deficitu obchodnej bilancie. V porovnaní s inými rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi je Čína s podielom vývozu do Európy s cca 21 % celkového vývozu (čo zodpovedá cca 5,6 % HDP) veľmi exponovaná. To vysvetľuje aj úzku súvislosť medzi negatívnymi správami o európskej dlhovej kríze a stratami na čínskom akciovom trhu.

Preto opäť zaznievajú hlasy, ktoré žiadajú, aby čínska vláda stimulovala domáci dopyt fiškálnymi a politickými opatreniami. Oblastí, v ktorých by sa mohli uplatniť štátne investície do infraštruktúry, je stále dostatok. Otázkou však zostáva, či, respektíve kedy prípadné ďalšie investície v hodnote niekoľkých stoviek miliárd dolárov povedú k ziskom v aspoň približne rovnakej výške, napríklad v podobe dodatočných príjmov z poplatkov a daní. Finančná situácia v rámci čínskeho hospodárstva napriek obrovským devízovým rezervám Číny v žiadnom prípade nie je bez rizík. Ide napríklad o zadlženie provincií cez finančné nástroje, ktoré sa oficiálne pohybujú na úrovni 28 % HDP. Pri oficiálnom vykázanom štátnom dlhu na úrovni 17 % HDP (2010) dostaneme hodnotu 45 % HDP. Podniky a domácnosti sa navyše tiež výrazne zadlžili – dnes tento dlh predstavuje 140 % HDP. Celkové zadlženie na úrovni 185 % HDP je však stále výrazne nižšie ako napríklad vo Francúzsku či dokonca v Japonsku. S tým súvisí bankové riziko, na ktoré v poslednom čase upozorňoval aj MMF. Je možné, že Peking bude musieť čínskym bankám pomôcť prekonať úverovú krízu, a to najmä vtedy, ak realitný boom zažije prudký pád.

Neistota vyplývajúca z týchto skutočností spolu s európskou dlhovou krízou bude pravdepodobne ešte nejaký čas zaťažovať akciový trh. Ten v novembri patril k najslabším rýchlo sa rozvíjajúcim trhom a zaznamenal pokles na úrovni približne 10 % (Hongkong), respektíve 6 % (Šanghaj).

Zdroj: rcm-international.com 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock