IN: Dávame pozor, do akého umenia investujeme?

0

Obchodovanie s kradnutými umeleckými dielami patrí medzi najvýnosnejšie nelegálne činnosti na svete.

Aj majster tesár sa utne. Tento príspevok nie je určený len pre začiatočníkov v oblasti investovania do umenia, je pre nás všetkých. Je možné, že i vy máte doma na stene či na polici umelecký predmet, ktorý je hľadaný z dôvodu krádeže a ani o tom neviete. Ako postupovať pri takomto zistení?

Na tému odcudzených umeleckých diel sa pre Investičné Noviny vyjadril pán kpt.  Mgr. Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky.

Čo by sme mali robiť, ak zistíme, že máme v rukách odcudzené umelecké dielo?

Ak zistíme, že sme kúpili, alebo dostali kradnuté umelecké dielo, je to potrebné ihneď oznámiť polícii, ktorej sme povinný dielo vydať. Znalci pôsobiaci v tejto oblasti musia potvrdiť pravosť diela a určiť jeho pôvod. Identifikácia umeleckého diela je spravidla veľmi zložitá činnosť s neistým výsledkom.

Na otázku: Kam poputuje umelecké dielo po zaistení políciou? sme dostali jasnú odpoveď.

Ak sa zistí majiteľ odcudzeného umeleckého diela, dielo sa mu vydá. Pri pochybnostiach sa zaistené umelecké dielo odovzdá do súdnej úschovy. Osoba, ktorá si naň robí nárok, sa upozorní, aby si ho uplatnila v občianskom súdnom konaní.

Nadobudnutie kradnutého umenia a  obchodovanie s ním predstavuje nelegálnu činnosť, s ktorou prichádza nemalé riziko. Takéto konanie ovplyvňované vidinou „slušného“ zisku sa  nemusí vyplácať nadlho. „Ak by sa preukázalo, že predajca vedome predal umelecké dielo pochádzajúce z trestnej činnosti, hrozilo by mu trestné stíhanie za trestný čin podielnictva,“ vysvetľuje kpt. Slivka.

Po zistení, že nami získané umelecké dielo je kradnuté, prídeme oň bez akéhokoľvek materiálneho vyrovnania? Existuje tu nejaká ochrana spotrebiteľa?

Poškodený (ten kto kradnuté dielo nevedomky kúpil) si v rámci trestného konania môže uplatniť právo na náhradu škody. Tá mu mohla vzniknúť napr. uhradením kúpnej ceny za kradnuté dielo. Ak súd nerozhodne o náhrade škody v rámci trestného konania, odkáže poškodeného na občianske súdne konanie.

Pokračovať na 2.stranu >>>


1
2
investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať