Domino efekt dlhovej krízy v Eurozóne

0

Kríza štátneho dlhu odvíjajúca sa v Európe pokračuje pridávaním sa problémov ďalších a ďalších štátov. V októbri dospeli vedúci predstavitelia Európy k dohode ohľadom ďalšieho pokusu zastaviť nákazu. Ale ktoré krajiny sú najviac ohrozené a prečo?

Tri krajiny zo 17 člennej Eurozóny sa už stali príjemcami finančnej pomoci v snahe krízu vyriešiť a nezbankrotovať. Taliansko ako posledné v súčasnosti cíti domino efekt na trhoch, keď mu bol znížený rating a zvyšuje sa mu cena, za ktorú si musí požičiavať na finančných trhoch. Grécko, Španielsko, Írsko a dokonca aj Cyprus patria ku krajinám, ktorým bol v tomto roku znížený rating. Budúcnosť eura je teraz spochybňovaná viac ako kedykoľvek od roku 1999.

Grécko

Problém: Grécko má obrovské dlhy vo výške 340 miliárd eur.

Na konci roku 2009, po mesiacoch špekulácii a dlhovej krízy na Islande a Strednom východe, aj v Grécku nakoniec priznali, že ich súčasné záväzky sú najvyššie v moderných dejinách krajiny. Od tej doby bola v Eurozóne schválená 110 miliardová pomoc v minulom roku a tiež približne rovnako veľký záchranný balík začiatkom tohto roka.

Väčšina pozorovateľov aj naďalej veľmi skepticky vidí možnosť, že Grécko niekedy svoje obrovské dlhy splatí. Pretrváva diskusia, ktorá hovorí buď o bezprecedentnom nesplácaní dlhov, alebo dokonca opustení Eurozóny. Vzhľadom k previazanosti európskej ekonomiky by to však spôsobilo obrovské straty pre francúzske a nemecké banky. A tak, aj keď Grécko bude zachránené, obavy investorov budú pokračovať.

Hodnotenie: Grécko je teraz ratingovými agentúrami považované za „odpad“, čo znamená, že má veľmi vysokú šancu bankrotu. S&P znížila rating Grécka od roku 2009 sedemkrát, z A až na CC, čo je tretia najnižšia priečka na ratingovej stupnici.

S&P: CC

Moody’s: Ca

Taliansko

Problém: Taliansko má najväčší celkový dlh v Eurozóne a nachádza sa uprostred stagnujúceho rastu ekonomiky.

V lete sa prejavili problémy s vysokým zadlžením krajiny a podnietili ju k škrtom vo výdavkoch. Alternatívou by bolo vyššie zadlženie, ktorého cena by však už bola neudržateľná. V posledných dňoch dosahovali úroky z dlhopisov dlhodobo neudržateľných sedem percent.

Rím schválil niekoľko miliardový úsporný balíček a usiluje sa o vyrovnaný rozpočet do roku 2013. Schválenie úsporných opatrení malo aj politický následok, ktorým bol koniec vlády Silvia Berlusconiho. Trhy však majú obavy z rastúceho dlhového zaťaženia k pomeru k HDP, ktorý je v Eurozóne druhý najväčší po Grécku. Ak by malo dôjsť k jeho záchrane, Eurozóna by si to pravdepodobne nemohla v skutočnosti dovoliť. Taliansko má však tú výhodu, že väčšinu svojho dlhu má voči domácim veriteľom.

Hodnotenie: Taliansko malo rating trojitého A naposledy v roku 1995. Od tej doby je jeho hodnotenie pomerne stabilne v hornej časti investičného stupňa.

S&P: A

Moody’s: Aa2

Pokračovať na 2.stranu >>>

1
2
3
investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať