Dopyt klesá, rafinérie pribúdajú!

Dôvod? Motorové zariadenia či vykurovacie systémy spotrebujú menej ropných látok.

Napriek tomu počet rafinérii, čiže priemyselných jednotiek zušľachťujúcich ropnú surovinu celosvetovo rastie.

Royall Dutch Schell, najväčší ropný koncern v Európe, informoval o dosiahnutých výsledkoch za 4. kvartál 2010. Výška dosiahnutého zisku na úrovni 4,1 mld. USD nepokryla „požiadavky analytikov“, ktorí očakávali až 4,7 mld. Akciový kurz klesol o 2,2 % .

Odvetvie trpí nadmernými výrobnými kapacitami, ktoré nepokrýva adekvátny dopyt. Európski obyvatelia spotrebúvajú menej a navyše benzín a diesel sú miešané s biopalivami. Aj napriek tomu počet rafinérii celosvetovo rastie. Kým v minulosti bola ropa spracovaná predovšetkým pre určitý región a prebytok bol vyvážaný, dnes najmä v Ázii existujú rafinérie ktoré sú orientované výlučne proexportne.

Taktiež spoločnosť Petroplus, najväčší nezávislí spracovateľ ropy v Európe, je zo svojimi výsledkami za 4. kvartál nespokojný. Túto spoločnosť si podala aj ratingová agentúra Moody´s, ktorá jej znížila rating. Dôvodom bol nízky podiel vlastného kapitálu.

Informácie podľa ftd.de

rm stock