Dopyt klesá, rafinérie pribúdajú!

0

Dôvod? Motorové zariadenia či vykurovacie systémy spotrebujú menej ropných látok.

Napriek tomu počet rafinérii, čiže priemyselných jednotiek zušľachťujúcich ropnú surovinu celosvetovo rastie.

Royall Dutch Schell, najväčší ropný koncern v Európe, informoval o dosiahnutých výsledkoch za 4. kvartál 2010. Výška dosiahnutého zisku na úrovni 4,1 mld. USD nepokryla „požiadavky analytikov“, ktorí očakávali až 4,7 mld. Akciový kurz klesol o 2,2 % .

Odvetvie trpí nadmernými výrobnými kapacitami, ktoré nepokrýva adekvátny dopyt. Európski obyvatelia spotrebúvajú menej a navyše benzín a diesel sú miešané s biopalivami. Aj napriek tomu počet rafinérii celosvetovo rastie. Kým v minulosti bola ropa spracovaná predovšetkým pre určitý región a prebytok bol vyvážaný, dnes najmä v Ázii existujú rafinérie ktoré sú orientované výlučne proexportne.

Taktiež spoločnosť Petroplus, najväčší nezávislí spracovateľ ropy v Európe, je zo svojimi výsledkami za 4. kvartál nespokojný. Túto spoločnosť si podala aj ratingová agentúra Moody´s, ktorá jej znížila rating. Dôvodom bol nízky podiel vlastného kapitálu.

Informácie podľa ftd.de