Rusko-čínsky ropovod otvorený!

Viac než 3600 km dlhé potrubie dopravuje prvým dňom roku 2011 ropu z Ruska do Číny.  Ide o miliardový obchod s veľkým významom pre najväčších ropných producentov a taktiež spotrebiteľov energie.

Od nového roku sa tak prvým potrubím medzi týmito krajina spustil tranzit ropy.  Nový ropovod je dôkazom ruského úsilia preniknúť na nové  trhy  a vytvoriť tak odbyt pre vlastné komoditné vývozy. Predovšetkým ide o rastúce ázijské trhy.  Čína doteraz pokrýva 2/3 potrebnej energie z uhlia, avšak čoraz viac presadzuje iné zdroje ako atómovú energiu, plyn či obnoviteľné zdroje energie.

Kooperatívnymi partnermi daného projektu je najväčší čínsky producent ropy a zemného plynu PetroChina,  ruský ropný koncern Rosneft a ruský prevádzkovateľ potrubí Transneft.

„ Prvý ropovod medzi Ruskom a Čínou je začiatkom novej  fázy spolupráce a zlepší  sa tým energetické zabezpečenie druhej najväčšej ekonomiky, povedal Yao Wei, generálny riaditeľ spoločnosti PetroChina.

Spracované podľa zeit.de

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať