Rusku uškodilo sucho a požiare

Ruské hospodárstvo v 3. štvrťroku mierne oslabilo, pričom na ročnej báze je úroveň rastu HDP už len +2,7 %. Negatívny vplyv malo enormné letné sucho a zničujúce požiare. V nasledujúcich štvrťrokoch by sa však rast mohol zrýchliť, čo naznačujú dobré predstihové ukazovatele indexov PMI, ako aj naposledy prekvapujúco zvýšená priemyselná produkcia. Centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Ruská mena sa napriek rastúcej cene ropy aj v novembri oproti menovému košu znehodnotila. RUB je však momentálne relatívne ďaleko od intervenčných úrovní centrálnej banky. Príčinou oslabenia rubľa môže byť silný spätný odlev kapitálu do zahraničia. Ten by sa pri pretrvávajúcom oživovaní konjunktúry a opäť stúpajúcej investičnej činnosti podnikov mohol obrátiť. Hoci výnosy ruských dlhopisov v lokálnej mene stúpli, dlhopisy mali v prepočte na euro pozitívnu výkonnosť. V medzimesačnom porovnaní je RUB oproti euru silnejší. Ruské eurobondy naproti tomu v novembri oslabili: Na jednej strane stúpla všeobecná úroveň výnosov, na druhej strane stúpli aj prirážky ruských dlhopisov.
Ruský akciový trh v poslednom čase poznačila veľmi intenzívna a úspešná IPO činnosť (predovšetkým v odvetviach výstavby, dopravy, internetových služieb a predaja). Stále prebieha diskusia o reforme zdanenia ropného sektora, pričom sa pravdepodobne odstráni zvýhodnenie „downstream“ oproti „upstream“. Celkové daňové zaťaženie skôr stúpne ako klesne, pričom je pretrvávajúca neistota v súvislosti s touto témou záťažou odvetvia.

Ruské hospodárstvo v 3. štvrťroku mierne oslabilo, pričom na ročnej báze je úroveň rastu HDP už len +2,7 %. Negatívny vplyv malo enormné letné sucho a zničujúce požiare. V nasledujúcich štvrťrokoch by sa však rast mohol zrýchliť, čo naznačujú dobré predstihové ukazovatele indexov PMI, ako aj naposledy prekvapujúco zvýšená priemyselná produkcia. Centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Ruská mena sa napriek rastúcej cene ropy aj v novembri oproti menovému košu znehodnotila. RUB je však momentálne relatívne ďaleko od intervenčných úrovní centrálnej banky. Príčinou oslabenia rubľa môže byť silný spätný odlev kapitálu do zahraničia. Ten by sa pri pretrvávajúcom oživovaní konjunktúry a opäť stúpajúcej investičnej činnosti podnikov mohol obrátiť. Hoci výnosy ruských dlhopisov v lokálnej mene stúpli, dlhopisy mali v prepočte na euro pozitívnu výkonnosť. V medzimesačnom porovnaní je RUB oproti euru silnejší. Ruské eurobondy naproti tomu v novembri oslabili: Na jednej strane stúpla všeobecná úroveň výnosov, na druhej strane stúpli aj prirážky ruských dlhopisov.Ruský akciový trh v poslednom čase poznačila veľmi intenzívna a úspešná IPO činnosť (predovšetkým v odvetviach výstavby, dopravy, internetových služieb a predaja). Stále prebieha diskusia o reforme zdanenia ropného sektora, pričom sa pravdepodobne odstráni zvýhodnenie „downstream“ oproti „upstream“. Celkové daňové zaťaženie skôr stúpne ako klesne, pričom je pretrvávajúca neistota v súvislosti s touto témou záťažou odvetvia.

Zdroj: rcm-international.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock