Bude o rozpočtoch krajín eurozóny rozhodovať európsky super-komisár?

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi podporil nemeckú výzvu na zriadenie postu super-komisára pre dohľad nad štátnymi rozpočtami. Nemecký minister financií Wolfgang Schaeuble hovorí, že komisár by mal mať právomoc vetovať národné rozpočty.

Išlo by tak o ďalší krok k väčšej previazanosti únie po tom, čo 25 z 27 štátov už súhlasilo s prísnymi limitmi rozpočtových deficitov. S prísnejšími pravidlami nesúhlasili len Veľká Británia a Česká Republika.

„Ak chceme obnoviť dôveru v eurozóne, musí časť suverenity krajín prejsť na európsku úroveň“, povedal Draghi. Trvalú stratu istej časti národnej suverenity v prospech Bruselu požaduje Nemecko v čase, keď eurozóna ako celok spoločne zodpovedá za prípadné straty spojené s budúcou záchranou bánk, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa problémová banka nachádza.

Niekoľko otáznikov

Stále je však otázne, či sa takéto zdieľanie rizík bude vzťahovať aj na záchranu bánk v Španielsku, alebo či nakoniec požiada Španielsko o pomoc ako celok. Okrem toho tiež silnejú očakávania, že Grécko svoju pozíciu nebude zvládať a nakoniec aj tak bude musieť dôjsť k odpusteniu jeho dlhov, na čo by sme sa poskladali my všetci.

Minister Schaeuble však možnosť akéhokoľvek priameho odpustenia dlhov odmieta. Nechal si však otvorené zadné dvierka k iným riešeniam. Okrem iného sa počas tohto týždňa hovorilo aj o ďalších miliardách pre krajinu, či o odložení požiadaviek na plnenie prísnych kritérií.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre